Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Risperidon virker bedre enn placebo ved schizofreni (Cochrane Library)

cochrane-library-logo

Risperidon kan bedre pasienters psykiske tilstand, men har bivirkninger, viser en grundig gjennomgang av forskningen. Gjennomgangen er gjort av Cochrane Library i en systematisk oversikt publisert i desember 2016.

Du finner en kort omtale av hovedfunnene i oversikten på Helsebibliotekets blogg PsykNytt.

Du kan lese den systematiske oversikten i oppsummert og fullstendig versjon på nettsidene til Cochrane Library under tittelen Risperidone versus placebo for schizophrenia .

 

Informasjon om legemidler i sonde

tabletter

Legemidler er ikke laget for å gis gjennom sonde. I noen situasjoner kan det likevel være eneste mulighet. I slike tilfeller har helsepersonell ansvaret for å vurdere om tilførsel via sonde er forsvarlig.

For tabletter må det vurderes om de kan knuses, om partiklene blir små nok og om svinnet ved knusingen er innenfor grensene. Noen typer kapsler kan åpnes og pulveret gis i sonde, men ikke alle. Legemidler kan reagere med matrester eller med plastmaterialet i sonden. Om sonden går til eller forbi magesekken kan ha betydning for opptak av legemidlet.

Veiledning, oversikter og gode råd finnes på siden Nyttig informasjon om administrering av legemidler i sonde/PEG, som er en del av nettstedet til Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Barn og legemidler – oversikt over fordeler og ulemper ved ulike orale formuleringer

medisinflaske-og-maleskje

Når barn skal behandles med legemidler, er det i blant nødvendig å gjøre tilpasninger ut fra dosering, smak, barnets alder og andre hensyn. I en nylig publisert artikkel, Safe and effective pharmacotherapy in infants and preschool children: importance of formulation aspects (mars 2016), oppsummeres fordeler og ulemper ved forskjellige orale legemiddelformer. Artikkelen tar for seg en rekke faste og flytende formuleringer og hvilke av dem som passer for ulike aldersgrupper.

Artikkelen er publisert i BMJ-tidsskriftet Archives of Disease in Childhood. Dette er et av tidsskriftene du har gratis tilgang til gjennom Helsebiblioteket.no.

Cochrane-oversikt: Legemidler for søvnforstyrrelser ved demens

cochrane-library-logo

Cochrane Library har nylig publisert en systematisk oversikt om bruk av legemidler for søvnforstyrrelser hos personer med demens.

Forskerne inkluderte studier med tre legemidler, melatonin (fire studier), trazodon (én studie) og ramelteon (én studie), men studiene var få, små og en av dem inneholdt begrenset informasjon.

Forskerne oppdaget en klar mangel på dokumentasjon som kan gi råd om medikamentell behandling av søvnproblemer hos personer med demens. Spesielt fant de at det ikke fantes RCTer av flere legemidler som ofte forskrives til demens-pasienter med søvnproblemer, deriblant både benzodiazepin-baserte sovemidler og ikke-benzodiazepin-baserte sovemidler.  Dette til tross for at det er betydelig usikkerhet om balansen mellom fordeler og risiko assosiert med disse vanlige behandlingene. Continue reading «Cochrane-oversikt: Legemidler for søvnforstyrrelser ved demens»

Sjekkliste for legemiddelgjennomgang

Lupe

Sjekkliste for legemiddelgjennomgang er en kortversjon av Helsedirektoratets Veileder om legemiddelgjennomganger, og inneholder nøkkelinformasjon samlet på to sider.

Ved å klikke på ATC-kodene i sjekklista gjør du oppslag i Felleskatalogen på disse kodene. Dermed blir det enkelt og raskt å finne ut om noen av de preparatene som pasienten står på, bør vurderes justert eller skiftet ut.

På sjekklista finner du en konkret og punktvis metode for legemiddelgjennomgang i praksis; for forberedelsesfasen, samtalen med pasienten og oppfølgingsfasen. Du får også en oversikt over de viktigste legemidlene og legemiddelgruppene som har størst risiko for alvorlige bivirkninger.

Sjekklista er utgitt av Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Pasientsikkerhetsprogrammet.

Micromedex og BMJ Best Practice – slik leser du begge oppslagsverk samtidig

bmj-best-practice-micromedex-filmforside

Micromedex inneholder informasjon om legemidler, mens BMJ Best Practice  gir data om utredning, diagnose, behandling og oppfølging av medisinske tilstander.

Du kan lese de to oppslagsverkene samtidig ved å gå inn i BMJ Best Practice og velge Micromedex som kilde for legemiddelinformasjonen (under «Resources» øverst til høyre). Slik kan du finne oppdatert informasjon om både legemidler og tilstander i én og samme kilde.

Her er en kort film som viser hvordan du går fram: Accessing Micromedex Solutions within BMJ Best Practice.

Både Micromedex og BMJ Best Practice er omfattende internasjonale oppslagsverk, og de er fritt tilgjengelig i Norge via Helsebiblioteket.no.

Legemiddelsikkerhet – forskningsnytt

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har nylig publisert et nyhetsbrev med flere nye artikler om legemiddelsikkerhet. I nyhetsbrevet finner du korte omtaler av studiene. De refererte artiklene er tilgjengelige, noen av dem i fulltekst:

Å fjerne legemidler hos eldre som bruker mange samtidig, systematisk oversikt i British Journal of Clinical Pharmacology,  juni 2016.

Legemidler som innebærer risiko for eldre, systematisk oversikt i Archives of Gerontology and Geriatrics,  september 2016.

Forskrivningsfeil i e-resepter, systematisk oversikt i Journal of the American Medical Informatics Association, august 2016.

Legemiddelsamstemming ved pasientoverføringer, systematisk oversikt i BMC Medical Informatics and Decision Making, august 2016.

 

Medisinske og helsefaglige termer/MeSH på norsk og engelsk

helsebiblioteket-pa-pc-legekontor

Terminologibasen MeSH er et verktøy for begrepsforståelse av medisinske og helsefaglige termer på norsk og engelsk. Den er nyttig for å gjøre enkle søk av god kvalitet via lenker til databaser som PubMed, Cochrane Library og SveMed+.

Terminologibasen omfatter generelle termer innen alle fagområder og de fleste ordene innen medisin og helsefag. Parallellspråkligheten vil hjelpe studenter og helsepersonell til å forstå medisinsk fagterminologi bedre og bidra til mer presise søk når de skal finne litteratur i internasjonale databaser. Legen vil kunne finne forståelige norske ord for medisinske uttrykk, når hun/han skal skrive brev til en pasient. Pasientene vil ha et oppslagsverk til å forstå medisinsk fagterminologi, og lettere kunne  kommunisere med helsepersonell.

Du finner mer informasjon om emneordsystemet MeSH (Medical Subject Headings) i artikkelen Medisinske og helsefaglige termer på norsk og engelsk på Helsebiblioteket.no.

Cochrane Library: Utilstrekkelig dokumentasjon for antidepressiver og benzodiazepiner mot panikklidelse hos voksne

cochrane-library-logo

Cochrane Library publiserte i september en systematisk oversikt om antidepressiver og benzodiazepiner ved panikklidelse hos voksne.

Les mer om Cochrane-oversikten på Helsebibliotekets blogg PsykNytt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggers like this: