Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Lippincott-tidsskrifter om infeksjonssykdommer tilgjengelige igjen i Helsebiblioteket

Da oljeprisen og kronekursen falt, måtte Helsebiblioteket kutte i tidsskrifttilbudet for å spare penger. Det førte til at mange av våre beste tidsskrifter forsvant.

Nå har vi fått til et spleiselag med helseforetak og undervisningsinstitusjoner for å finansiere abonnement på disse tidsskriftene igjen. De aller fleste institusjonene ble med på spleiselaget, og det betyr at disse tidsskriftene er tilgjengelige fra 01.01.2018. For smittsomme sykdommer gjelder dette blant annet følgende tidsskrifter:

Du må være innlogget eller gjenkjent på IP-adresse for å lese disse tidsskriftene. Tilgang gjelder kun for de institusjoner som er med på å betale for avtalen.

Aktuell lenke:

Flere tidsskrifter fra Lippincott

Av Runar Eggen, Helsebiblioteket

Relevante søkeord: tidsskrifter, Helsebiblioteket, tidsskriftavtaler, avtaler, infeksjoner, infeksjonssykdommer, smittsomme sykdommer, legemidler

 

Forbereder du undervisning om legemidler? Finn illustrasjoner på Helsebiblioteket.no

Helsebibliotekets oppslagsverk inneholder illustrasjoner om legemidlers struktur og virkemåte. Her er noen kilder du kan bruke:

Om anatomiske forhold: Anatomisk atlas

Om virkningsmekanismer og kjemisk struktur: Small Molecule Pathway Database og DrugBank.

Om behandling av ulike sykdomstilstander: Medline Plus – Health Topics – fra National Library of Medicine i USA. Her finnes forklaringer, illustrasjoner og videoer.

Om ulike egenskaper for legemidler, inkludert sammenligninger av legemidler innen samme gruppe: UpToDate med Lexicomp   (søk på det enkelte legemiddel, finn Graphics – Figures, Pictures i venstremargen) og IBM Micromedex med Martindale (under det enkelte legemiddel, finn Drug Consults i høyremargen).

Forbruksoversikter: Helsebibliotekets side om legemiddelepidemiologi.

Vi minner om at kilden for illustrasjoner alltid skal oppgis.

Bilder kan være beskyttet av opphavsrett.

 

 

Genterapi for blødersykdom (NEJM)

New England Journal of Medicine publiserte i desember 2017 en artikkel om genterapi for hemofili B som har fått mye oppmerksomhet. En enkelt infusjon ser ut til å kunne forebygge blødningstendens og redusere behovet for forebyggende behandling.

Les mer om dette og finn lenke til artikkelen på Helsebiblioteket.no – Genterapi for blødersykdom (NJEM).

Lippincott-tidsskrifter om legemidler tilgjengelige igjen

par som leser i parken
Avtalen gjør mange sentrale tidsskrifter tilgjengelige for Helsebibliotekets lesere. Ill.foto: Colourbox.

Da oljeprisen og kronekursen falt, måtte Helsebiblioteket kutte i tidsskrifttilbudet for å spare penger. Det førte til at mange av våre beste tidsskrifter forsvant.

Nå har vi fått til et spleiselag med helseforetak og undervisningsinstitusjoner for å finansiere abonnement på disse tidsskriftene igjen. De aller fleste institusjonene ble med på spleiselaget, og det betyr at disse tidsskriftene er tilgjengelige fra 01.01.2018. For legemiddel-feltet gjelder dette blant annet følgende tidsskrifter:

Du må være innlogget eller gjenkjent på IP-adresse for å lese disse tidsskriftene. Tilgang gjelder kun for de institusjoner som er med på å betale for avtalen.

Aktuell lenke:

Flere tidsskrifter fra Lippincott

Relevante søkeord: tidsskrifter, Helsebiblioteket, tidsskriftavtaler, avtaler, legemidler

 

«MeSH på norsk» i Helsebiblioteket – verktøy for gode søkeord og treffsikre artikkelsøk

Øverst til høyre på Helsebibliotekets startside finner du fanen «MeSH på norsk» med lenken «Forstå begrepene og gjør treffsikre søk i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk».

Verktøyet MeSH på norsk hjelper deg til enkelt og raskt å finne de autoriserte søkeordene (MeSH-hovedtermene) og bruke dem direkte i internasjonale informasjonskilder. Du kan for eksempel søke på et dagligdags ord som «menssmerter». Etter som du skriver det inn, kommer ordet Dysmenoré opp. Dette er MeSH-hovedtermen som tilsvarer «menssmerter».  Deretter kan du enkelt gjøre søk på Dysmenoré i databasene nederst på den samme siden, blant annet i PubMed, Cochrane Library og BMJ Best Practice.

MeSH (Medical Subject Headings) er et emneordsystem for biomedisin og helserelatert litteratur. MeSH brukes som emneordsregister i databaser som Medline, PubMed, SveMed+ og Cochrane Library. Hver MeSH-term har et unikt ID-nummer som kopler begrepsdefinisjon, synonymer og nærliggende begreper. Termene finnes på engelsk, men også på andre språk som MeSH er oversatt til. En stor del av MeSH-termene er oversatt til norsk, og det er derfor mulig å søke treffsikkert i internasjonale databaser ved hjelp av norske søkeord.

 

 

Hold deg faglig oppdatert med Helsebiblioteket

I oppslagsverkene og tidsskriftene i Helsebiblioteket.no kan du følge utviklingen innen medisin og legemiddelbehandling. Her er noen snarveier du kan benytte for å komme direkte til den nyeste kunnskapen:

UpToDate-tjenestene «Practice changing Updates» og «What’s New in Drug Therapy»

«Latest News» og «Black Box Warnings» på legemiddeloppslagsverket Micromedex’ startside

Effektiv medisinsk oppatering på Helsebibliotekets side «Allmennmedisin». Dette er en oversikt over de fem-seks siste meldingene og publikasjonene fra fagtidsskrifter og helsemyndigheter.

Søketjenesten McMaster PLUS, her er det mulig å abonnere på eposttjenester innen de ulike fagfeltene.

Important updates i oppslagsverket BMJ Best Practice.

(Innlegget er revidert 13.02.2018.)

Legemiddelgjennomgang – sjekkliste med lenker til ATC-grupper i Felleskatalogen

En pasients legemiddelbehandling bør vurderes samlet og justeres med jevne mellomrom. Helsedirektoratet, Pasientsikkerhetsprogrammet og Statens legemiddelverk har utgitt en sjekkliste til bruk ved slike legemiddelgjennomganger.

På Helsebiblioteket finner du en elektronisk versjon av sjekklista med lenker til de aktuelle legemiddelgruppene og til tilsvarende preparatomtaler i Felleskatalogen.

Uregistrerte legemidler – finn informasjon i Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har to internasjonale oppslagsverk som inneholder legemiddelomtaler, både av de legemidlene som har markedsføringstillatelse i Norge og de som er tatt inn på registreringsfritak:

Micromedex med Martindale

UpToDate med Lexicomp.

Micromedex med Martindale inneholder dessuten omfattende opplysninger om intravenøs administrasjon av legemidlene – hvordan de blandes ut og om de kan kombineres med andre legemidler i samme sprøyte, infusjonspose eller treveiskran.

Hvis du søker informasjon om legemidler som er i bruk i Norge, men som ikke står i Felleskatalogen, finner du altså raskt fram til forskningsbaserte og oppdaterte opplysninger i disse informasjonskildene.

Metodevurdering av legemidler og legemiddelrefusjon – nye forskrifter

Fra og med 1. januar 2018 skal alle nye legemidler metodevurderes. Dokumentasjonen skal vurderes ut fra de tre hovedkriteriene i Prioriteringsmeldingen («Verdier i pasientens helsetjeneste»), dvs. alvorlighet, nytte og ressursbruk. Disse kriteriene skal legges til grunn for all legemiddelrefusjon.

Hele beslutningsprosessen om refusjon består av fire trinn:

  • metodevarsel (Legemiddelverket)
  • avklaring av finansieringsansvar (Helsedirektoratet)
  • metodevurdering (Legemiddelverket om dokumentasjon, Sykehusinnkjøp HF om eventuell prisforhandling)
  • beslutning om bruk og finansiering (Beslutningsforum hvis RHF-finansiering, Legemiddelverket/Helfo hvis blåresept).

Metodevarsler er korte omtaler av nye og viktige virkestoffer, indikasjoner eller utstyr på et tidlig tidspunkt. Varslene gir et bilde av hvor utviklingen sannsynligvis vil gå, og er en støtte for politikere og beslutningstakere tidlig i prosessen. Metodevarsling bygger på det mer omfattende verktøyet Horizon Scanning . En oversikt over metodevarsler finnes på Helsebibliotekets side MedNytt.

Ved selve metodevurderingen (se Legemiddelforskriften § 14-3 og § 14-5) kartlegges alvorlighet, nytte og ressursbruk for den aktuelle bruken.  Legemiddelverket har en nettside med oversikt over pågående og ferdige vurderinger: Metodevurderinger – status og rapporter.

På et seminar arrangert av Dagens Medisin den 11. januar ble metodevurderinger og finansiering av legemidler godt belyst. Presentasjonene kan leses under DM-arena, Legemiddelendringene.

 

 

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: