Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Legemiddelbehandling ved ryggsmerter – oppdatering

Foto: Annals of Internal Medicine
Foto: Annals of Internal Medicine

Legemidler brukes ofte ved smerter i korsryggen. Det kan være smertestillende, betennelsesdempende eller muskelavslappende midler, og også beroligende midler eller antidepressiva kan være aktuelle. I en oversikt som ble publisert denne uken, Systemic pharmacologic therapies for low back pain: A systematic review, gjennomgås kunnskapsgrunnlaget for bruk av disse legemidlene. En av konklusjonene er at paracetamol er «ineffective for acute low back pain».

I tillegg til oversikten om legemiddelbehandling er det publisert en artikkel om andre typer behandling; Nonpharmacologic therapies for low back pain; a systematic review.

Oversiktene er publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, som er fritt tilgjengelig for norske brukere gjennom Helsebiblioteket.no.

På Helsebiblioteket.no kan du også finne andre kilder til kunnskap om legemiddelbehandling ved korsryggsmerter:

Korsryggsmerter – med og uten nerverotaffeksjon (Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser og Helsedirektoratet 2007)

Nakke-, ryggsmerter (Norsk legemiddelhåndbok)

Subacute and chronic low back pain: Pharmacologic and noninterventional treatment (oppslagsverket UpToDate)

Musculoskeletal low back pain (oppslagsverket BMJ Best Practice)

Diabetes 2 og forebygging av langtidskomplikasjoner – ny oversiktsartikkel

Foto: British Medical Journal
Foto: British Medical Journal

I januar 2017-utgaven av British Medical Journal (BMJ) er det en artikkel med overskrift How to prevent the microvascular complications of type 2 diabetes beyond glucose control. Dette er en «State of the art review» som tar for seg forebygging av langtidsskader i øyne, nyrer og nevrologisk funksjon som følge av mikrovaskulære komplikasjoner av diabetes type 2. Artikkelen er fritt tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket.no.

For norske retningslinjer, se Nasjonal faglig retningslinje for diabetes fra Helsedirektoratet. Se også siden Endokrinologi på Helsebiblioteket.no med oppslagsverk, veiledere, oppsummert forskning, prosedyrer og mer om diabetes type 2. Tidsskrift for den norske legeforening har en egen side med norske publikasjoner innen endokrinologi.

Ny side på Helsebiblioteket.no: Sjeldne diagnoser

helsebiblioteket-logo

En diagnose som forekommer hos færre enn en av 10 000 personer, regnes i Norge som sjelden. Det betyr at færre enn 500 personer i landet har diagnosen.

Helsebiblioteket har laget en egen side med kunnskapskilder som kan være nyttige ved disse tilstandene. Du finner den på http://www.helsebiblioteket.no/sjeldne-diagnoser.

På denne siden finner du også informasjon om legemiddelbehandling. Legemidlene som brukes ved sjeldne tilstander, kalles ofte «orphan drugs» fordi pasientgruppene er små, og det derfor ikke er mulig for produsentene å tjene inn det de har investert i forskning og utvikling. Myndighetene legger spesielt til rette for utvikling av «orphan drugs», se artikkelen Om legemidler mot sjeldne sykdommer.

 

 

McMaster: Sykelighet hos nyfødte etter eksponering for antidepressiver

Risiko for sykdom var noe forhøyet for barn av mødre som tok SSRI. Ill.foto: Colourbox.
Risiko for sykdom var noe forhøyet for barn av mødre som tok SSRI. Ill.foto: Colourbox.

En stor svensk studie publisert i Pediatrics viser økt sykelighet hos spedbarn når mødrene hadde tatt SSRIer under svangerskapet. Den absolutte risikoen for alvorlig sykdom var imidlertid lav.

Formålet med studien var å anslå hyppigheten av innleggelser på nyfødtmedisinsk avdeling, spedbarnets sykelighet og inngrep etter eksponering for antidepressiver i mors liv. Continue reading «McMaster: Sykelighet hos nyfødte etter eksponering for antidepressiver»

UpToDate-tjeneste: «What’s New in Drug Therapy»

UpToDate

Oppslagsverket UpToDate  inneholder nyhetstjenesten What’s New, en artikkelsamling som dekker mer enn 25 medisinske fagområder. Artiklene oppdateres kontinuerlig med viktige nyheter fra forskning og klinisk praksis. Tekstene er oversiktlige, og er et lett tilgjengelig hjelpemiddel til faglig oppdatering.

Artikkelen om legemidler heter What’s New in Drug Therapy. Her sorteres nyhetene under fire overskrifter:

  • Drug interactions
  • New drugs and US drug approvals
  • Adverse reactions and warnings
  • Vaccines

I venstremargen finner du lenker til litteraturreferanser, algoritmer, tabeller og relaterte emner.

For å finne «What’s New»-artiklene går du inn på UpToDate-startsiden og søker dem opp via søkefeltet eller klikker på fanen «What’s New» (oppe til høyre).

Risperidon virker bedre enn placebo ved schizofreni (Cochrane Library)

cochrane-library-logo

Risperidon kan bedre pasienters psykiske tilstand, men har bivirkninger, viser en grundig gjennomgang av forskningen. Gjennomgangen er gjort av Cochrane Library i en systematisk oversikt publisert i desember 2016.

Du finner en kort omtale av hovedfunnene i oversikten på Helsebibliotekets blogg PsykNytt.

Du kan lese den systematiske oversikten i oppsummert og fullstendig versjon på nettsidene til Cochrane Library under tittelen Risperidone versus placebo for schizophrenia .

 

Informasjon om legemidler i sonde

tabletter

Legemidler er ikke laget for å gis gjennom sonde. I noen situasjoner kan det likevel være eneste mulighet. I slike tilfeller har helsepersonell ansvaret for å vurdere om tilførsel via sonde er forsvarlig.

For tabletter må det vurderes om de kan knuses, om partiklene blir små nok og om svinnet ved knusingen er innenfor grensene. Noen typer kapsler kan åpnes og pulveret gis i sonde, men ikke alle. Legemidler kan reagere med matrester eller med plastmaterialet i sonden. Om sonden går til eller forbi magesekken kan ha betydning for opptak av legemidlet.

Veiledning, oversikter og gode råd finnes på siden Nyttig informasjon om administrering av legemidler i sonde/PEG, som er en del av nettstedet til Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Barn og legemidler – oversikt over fordeler og ulemper ved ulike orale formuleringer

medisinflaske-og-maleskje

Når barn skal behandles med legemidler, er det i blant nødvendig å gjøre tilpasninger ut fra dosering, smak, barnets alder og andre hensyn. I en nylig publisert artikkel, Safe and effective pharmacotherapy in infants and preschool children: importance of formulation aspects (mars 2016), oppsummeres fordeler og ulemper ved forskjellige orale legemiddelformer. Artikkelen tar for seg en rekke faste og flytende formuleringer og hvilke av dem som passer for ulike aldersgrupper.

Artikkelen er publisert i BMJ-tidsskriftet Archives of Disease in Childhood. Dette er et av tidsskriftene du har gratis tilgang til gjennom Helsebiblioteket.no.

Cochrane-oversikt: Legemidler for søvnforstyrrelser ved demens

cochrane-library-logo

Cochrane Library har nylig publisert en systematisk oversikt om bruk av legemidler for søvnforstyrrelser hos personer med demens.

Forskerne inkluderte studier med tre legemidler, melatonin (fire studier), trazodon (én studie) og ramelteon (én studie), men studiene var få, små og en av dem inneholdt begrenset informasjon.

Forskerne oppdaget en klar mangel på dokumentasjon som kan gi råd om medikamentell behandling av søvnproblemer hos personer med demens. Spesielt fant de at det ikke fantes RCTer av flere legemidler som ofte forskrives til demens-pasienter med søvnproblemer, deriblant både benzodiazepin-baserte sovemidler og ikke-benzodiazepin-baserte sovemidler.  Dette til tross for at det er betydelig usikkerhet om balansen mellom fordeler og risiko assosiert med disse vanlige behandlingene. Continue reading «Cochrane-oversikt: Legemidler for søvnforstyrrelser ved demens»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggers like this: