Foto: stock.xchng
Foto: stock.xchng

Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten har publisert en oversikt over meldinger knyttet til insulinbruk i norske sykehus. Oversikten omfatter også en beskrivelse av risikosituasjoner og forbedringsområder. Det danske pasientombudet har sett på tilsvarende hendelser i Danmark og kommet med forslag til forebyggende tiltak som også kan være aktuelle i Norge.

Les artikkelen Peker på forbedringsområder ved insulinbruk og andre meldinger og læringsnotater om legemidler på Meldeordningens nettside www.melde.no.

Les også Legemiddelverkets råd til pasienter og helsepersonell for å unngå feilbruk av insulinpennen Humalog KwikPen (insulin lispro), som finnes i både 100 E/ml og 200 E/ml.

Åse S. Skjerdal