HOD-logo

Helse- og omsorgsminister Bernt Høie har lagt fram en ny Stortingsmelding; «Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse». Hovedpunktene i meldingen er oppsummert i en artikkel på nettsiden Regjeringen.no.

Dette blir et viktig dokument de neste årene for alle som har med legemidler å gjøre i Norge. Helsebiblioteket.no er nevnt i forbindelse med flere arbeidsoppgaver i meldingen, og vi gleder oss til å videreutvikle innhold og tjenester på Helsebiblioteket.no!

Åse Skjerdal