Metotreksat tabletter

Metotreksat er en cellegift som brukes ved kreftsykdommer, men også i lavere doser ved tilstander som psoriasis og leddgikt.

Metotreksat kan gi livstruende bivirkninger, og det er derfor viktig å følge doseringen nøyaktig. Dette gjelder også ved lavdosebehandling. Flere tilfeller er rapportert der metotreksat ved en misforståelse er gitt daglig i stedet for ukentlig.

Det nylig publiserte læringsnotatet «Uønskede hendelser med metotreksat i sykehus – kan de forebygges?» er viktig og nyttig lesning for helsepersonell.   Her kan du lese om en rekke tiltak som bidrar til å gjøre bruken av metotreksat sikrere. Du finner også en kortversjon av notatet i form av et faktaark som egner seg for oppslag og utdeling. Utgiver er Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten (Meldeordningen).

Statens legemiddelverk har også kommet med råd om lavdosebehandling med metotrexat. De kan leses i to artikler på nettsidene deres: Metotreksat – pass på doseringen og Unngå feildosering av metotreksat.

Læringsnotatene fra Meldeordningen er laget på grunnlag av innmeldte uønskede hendelser. De er ment å være til hjelp i daglig klinisk praksis. Ta deg tid til å lese dem!

Åse Skjerdal