NEWS. Foto: Stock.xchng

Fra medisinske fagmiljøer, forskningskonferanser og nyhetsmedier har det i løpet av den siste tiden kommet optimistiske meldinger om en ny type legemiddelbehandling ved inoperabel og metastatisk føflekkreft. Det handler om midler som hjelper immunsystemet til å finne og bekjempe kreftceller.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er i gang med å vurdere effekt og kost/nytte for sju av disse midlene. Blant dem er tre som har fått markedsføringstillatelse i Norge: ipilimumab, vemurafenib og dabrafenib. Kunnskapssenterets rapport er ikke ferdig ennå, men prosjektbeskrivelsen «Drugs for inoperable or metastatic malignant melanoma» gir en god oversikt over eksisterende behandling og de nye mulighetene som disse legemidlene kan åpne for.

I Micromedex, et internasjonalt oppslagsverk om legemidler som er gratis tilgengelig i Norge via Helsebiblioteket.no, kan du finne informasjon om de enkelte legemidlene; se dabrafenibipilimumab og vemurafenib.

Annet relevant stoff finnes blant annet i UpToDate-oversikten Immunotherapy of advanced melanoma with immune checkpoint inhibition og BMJ Best Practice-kapitlene Treatment approach (for malignant melanoma) og Combined BRAF-inhibitor/MEK-inhibitor therapy. Begge er fritt tilgjengelige i Norge via Helsebiblioteket.no.

Åse Skjerdal