Norske helsemyndigheter har bestemt at antibiotikabruken i befolkningen skal reduseres med 30 prosent innen 2020. Hensikten er å motvirke utviklingen av antibiotikaresistens.

En rekke tiltak skal settes i verk, fra overordnede styringsverktøy til praktisk tilrettelegging. Kunnskapen om antibiotika skal styrkes på alle nivåer. Det legges vekt på forebygging av infeksjoner, blant annet gjennom bedre vaksinasjonsdekning og innføring av vaksinasjonsprogram for voksne.

Tiltakene er nærmere beskrevet i Helse- og omsorgsdepartementets Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, som ble publisert i januar 2016.

Åse Skjerdal, http://www.helsebiblioteket.no/legemidler