Liverpool HIV iChart appikon (iTunes.apple.com)Ved hjelp av «Liverpool HIV iChart» kan du finne hvilke andre legemidler HIV-midlene kan bli påvirket av. Appen viser to lister der HIV-midlene står i den venstre kolonnen og legemidler med ulike indikasjoner står i den høyre. Så merker man de aktuelle legemidlene i listene, og resultatet vises med trafikklysfarger – rødt, gult og grønt – for «Do not coadminister», «Potential interaction» og «No interaction expected».

Søkeresultatet vises i en tabell. Den leder til en side med forklaring av mulig interaksjonsmekanisme. Her oppgis også «Quality of evidence».

Appen oppdateres jevnlig.

«Liverpool HIV iChart» er gratis tilgjengelig fra App Store og Google Play. Når appen er lastet ned, kan den brukes uavhengig av internett-tilgang. Utgiver er Liverpool HIV Pharmacology Group (LHPG) ved Universitetet i Liverpool. Les gjerne mer på deres nettside, www.hiv-druginteractions.org.