antibiotikum

Dette er konklusjonen i en studie som nylig ble publisert på Lancet online. Over 3000 britiske allmenpraktikere som alle hadde høy forskrivning av antibiotika, mottok et brev fra helsemyndighetene med forslag til tiltak de kunne benytte for å redusere unødvendige resepter: gi pasientene råd om «self-care», tilby å utsette resepten og diskutere egen antibiotikaforskrivning med andre klinikere. Etter dette gikk forskrivningen ned med 3,3% over en 6-månedersperiode.

Fordeler med denne studien er at den var omfattende og at intervensjonen skjedde i den praktiske hverdagen. En begrensning er at den ikke målte helsemessige konsekvenser.

Studien ble publisert den 18. februar 2016 under overskriften «Provision of social norm feedback to high prescribers of antibiotics in general practice: a pragmatic rational randomised controlled trial». Artikkelen kan leses på http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)00215-4/fulltext .