Statistikk, grønne og blå søyler (Helsebiblioteket)Folkehelseinstituttets nasjonale reseptbaserte legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder statistikk over bruk av ordinerte legemidler i Norge. Her finnes data om antall brukere av de enkelte legemidlene og legemiddelgruppene, samt hvordan bruken varierer med kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Etter den siste oppdateringen omfatter registeret tall fra perioden 2004-2015.

Rapporter fra Reseptregisteret kan fritt tas ut og videreformidles under forutsetning av at det henvises til kilden; Reseptregisteret, Nasjonalt folkehelseinstitutt (www.reseptregisteret.no).

Les mer om registeret i artikkelen Reseptregisteret – en kunnskapskilde om legemiddelbruk i befolkningen på http://www.Helsebiblioteket.no.