NEWS. Foto: Stock.xchng

Før nye, lovende og ofte kostbare legemidler tas i bruk i Norge, blir de vurdert grundig og systematisk. Viktige elementer i vurderingen er likeverdig tilgang, pasientsikkerhet, kunnskapsgrunnlag, prioritering og kostnadseffektivitet.

Vurderingen følger prosedyrene i «Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjensten». Dette systemet er godt beskrevet på nettsiden https://nyemetoder.no/.

I vurderingen av nye legemidler har Statens legemiddelverk er viktig rolle. På deres nettsider kan du blant annet finne oversikt over de vurderingene som er gjort hittil; Avsluttede hurtige metodevurderinger

En informativ artikkel om vurderingssystemet,  Likeverdig tilgang til legemidler? kan leses på http://www.farmatid.no.