Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har nylig publisert et nyhetsbrev med flere nye artikler om legemiddelsikkerhet. I nyhetsbrevet finner du korte omtaler av studiene. De refererte artiklene er tilgjengelige, noen av dem i fulltekst:

Å fjerne legemidler hos eldre som bruker mange samtidig, systematisk oversikt i British Journal of Clinical Pharmacology,  juni 2016.

Legemidler som innebærer risiko for eldre, systematisk oversikt i Archives of Gerontology and Geriatrics,  september 2016.

Forskrivningsfeil i e-resepter, systematisk oversikt i Journal of the American Medical Informatics Association, august 2016.

Legemiddelsamstemming ved pasientoverføringer, systematisk oversikt i BMC Medical Informatics and Decision Making, august 2016.