UpToDate

Oppslagsverket UpToDate  inneholder nyhetstjenesten What’s New, en artikkelsamling som dekker mer enn 25 medisinske fagområder. Artiklene oppdateres kontinuerlig med viktige nyheter fra forskning og klinisk praksis. Tekstene er oversiktlige, og er et lett tilgjengelig hjelpemiddel til faglig oppdatering.

Artikkelen om legemidler heter What’s New in Drug Therapy. Her sorteres nyhetene under fire overskrifter:

  • Drug interactions
  • New drugs and US drug approvals
  • Adverse reactions and warnings
  • Vaccines

I venstremargen finner du lenker til litteraturreferanser, algoritmer, tabeller og relaterte emner.

For å finne «What’s New»-artiklene går du inn på UpToDate-startsiden og søker dem opp via søkefeltet eller klikker på fanen «What’s New» (oppe til høyre).