Er du kliniker, lærer eller student i medisin- og helsefag? På nettstedet kunnskapsbasertpraksis.no kan du lære å finne, vurdere og bruke forskningsbasert kunnskap i praksis. Nettressursen inneholder tekster, videoer og illustrasjoner og er utarbeidet i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet.