New England Journal of Medicine publiserte i desember 2017 en artikkel om genterapi for hemofili B som har fått mye oppmerksomhet. En enkelt infusjon ser ut til å kunne forebygge blødningstendens og redusere behovet for forebyggende behandling.

Les mer om dette og finn lenke til artikkelen på Helsebiblioteket.no – Genterapi for blødersykdom (NJEM).