Helsebibliotekets oppslagsverk inneholder illustrasjoner om legemidlers struktur og virkemåte. Her er noen kilder du kan bruke:

Om virkningsmekanismer og kjemisk struktur: Small Molecule Pathway Database og DrugBank.

Om behandling av ulike sykdomstilstander: Medline Plus – Health Topics – fra National Library of Medicine i USA. Her finnes forklaringer, illustrasjoner og videoer.

Om ulike egenskaper for legemidler, inkludert sammenligninger av legemidler innen samme gruppe: UpToDate med Lexicomp   (søk på det enkelte legemiddel, finn Graphics – Figures, Pictures i venstremargen) og IBM Micromedex med Martindale (under det enkelte legemiddel, finn Drug Consults i høyremargen).

Forbruksoversikter: Helsebibliotekets side om legemiddelepidemiologi.

Vi minner om at kilden for illustrasjoner alltid skal oppgis.

Bilder kan være beskyttet av opphavsrett.