Bilde av sykepleier i medisinrom på sykehuspost, istandgjøring og kontroll av legemiddeldoser
Foto: Helsebiblioteket.no

ISMP.org er et nettsted for fremming av trygg legemiddelbruk og forebygging av medisineringsfeil. Det lages av og for farmasøyter, sykepleiere og leger.

Ansvarlig for nettstedet ISMP.org er Institute for Safe Medication Practices (ISMP), en nonprofit-organisasjon med sete i Philadelphia, USA. De definerer  sin oppgave slik:

«To advance patient safety worldwide by empowering the healthcare community, including consumers, to prevent medication errors.

We accomplish this through our interdisciplinary efforts to:

  • Collect and analyze reports of medication-related hazardous conditions, near-misses, errors, and other adverse drug events.
  • Disseminate timely medication safety information, risk-reduction tools, and error-prevention strategies.
  • Educate the healthcare community and consumers about safe medication practices.
  • Collaborate with other patient safety organizations, educational institutions, governmental agencies and other healthcare stakeholders.
  • Advocate the adoption of safe medication standards by accrediting bodies, manufacturers, policy makers, regulatory agencies, and standards-setting organizations.
  • Conduct research to provide evidence-based safe medication practices.»

Innholdsrik nettside

Her kan du finne praktiske verktøy, rapporter, advarsler, pressemeldinger, undervisningsopplegg og mye annet.

ISMP holder egne kurs og konferanser.

Du kan også abonnere på fire ulike nyhetsbrev.