Som del av budsjettprosessen ved Folkehelseinstituttet er Helsebiblioteket.no pålagt kutt for 2018. Dette medfører at tidsskriftpakken Taylor and Francis Medical Collection ikke lenger blir finansiert over Helsebibliotekets budsjett.

Pakken vil dermed ikke lenger være tilgjengelig for primærhelsetjenesten, helseforetak (unntatt universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø med tilhørende universitetssykehus) og universitets- og høyskolesektoren fra 1. januar 2019, med mindre det lykkes med å finne andre løsninger.T&F Medical er en tidsskriftpakke med ca. 200 tidsskrifter av høy kvalitet. Pakken inneholder flere titler med skandinavisk/nordisk tilknytning og den har et bredt utvalg av titler som dekker behovet for flere fagområder. Her er et utvalg av de mest brukte titlene/tidsskriftene i pakken:

  • Disability and Rehabilitation
  • Nordic Journal of Psychiatry
  • Acta Oncologica
  • Scandinavian Journal of Gastroenterology
  • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
  • Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation
  • Acta Odontologica Scandinavica
  • Infectious Diseases
  • International Review of Psychiatry
  • European Journal of Physiotherapy

Vi beklager på det sterkeste at denne situasjonen har oppstått og at kutt i viktige tidsskrifter er resultatet.

Arbeidet med å finne en løsning som gjør at tilgangen kan opprettholdes for 2019 har høyeste prioritet. I tillegg arbeider vi nå med en utviklingsplan for hvordan styrke Helsebiblioteket.no i årene som kommer.

Kjell Tjensvoll, konstituert avdelingsdirektør

(Artikkelen er tidligere publisert på FHIs nettside Opus.)