Det er viktig å lese forskningsresultater kritisk og å benytte kvalitetsvurderte kilder ved informasjonssøk. Nylig publiserte nrk.no en viktig artikkel om dette: Slik unngår du å bli lurt av dårlig forskning

Helsebiblioteket betaler for fri tilgang til en rekke internasjonale kvalitetsvurderte informasjonskilder. Alle med norsk IP-adresse kan bruke disse ressursene. Noen sentrale kilder er

Hjelp til vurdering av kvaliteten for de ulike typene av forskningsartikler kan du finne i egne sjekklister.

Norske kunnskapsoversikter finnes på Folkehelseinstituttets nettside Oppsummert forskning.