Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Kategori

barn

NeoFax er fritt tilgjengelig via Helsebibliotekets oppslagsverk IBM Micromedex

Bilde av sykepleier i medisinrom på sykehuspost, istandgjøring og kontroll av legemiddeldoser
Foto: Helsebiblioteket.no

NeoFax er en håndbok med legemiddeldoser til nyfødte. Håndboken er i daglig bruk ved mange norske nyfødtavdelinger. Den finnes i elektronisk versjon i Helsebibliotekets oppslagsverk IBM Micromedex. Her er Neofax tilgjengelig både som nettside og som mobilapp.

Du finner NeoFax ved å gå inn på IBM Micromedex-startsiden og velge fanen NeoFax/Pediatrics (oppe til høyre).

Du kan også laste ned mobilappen Micromedex NeoFax Essentials. Instruksjoner og gjeldende passord finner du på siden for norske brukere av IBM Micromedex.  Det er viktig å følge instruksjonene på denne siden for å få gratis tilgang. Appen kan lastes ned bare via AppStore.  Informasjon om innholdet i Micromedex NeoFax Essentials finnes på IBMs nettsider.

 

Ny side på Helsebiblioteket.no: Sjeldne diagnoser

helsebiblioteket-logo

En diagnose som forekommer hos færre enn en av 10 000 personer, regnes i Norge som sjelden. Det betyr at færre enn 500 personer i landet har diagnosen.

Helsebiblioteket har laget en egen side med kunnskapskilder som kan være nyttige ved disse tilstandene. Du finner den på http://www.helsebiblioteket.no/sjeldne-diagnoser.

På denne siden finner du også informasjon om legemiddelbehandling. Legemidlene som brukes ved sjeldne tilstander, kalles ofte «orphan drugs» fordi pasientgruppene er små, og det derfor ikke er mulig for produsentene å tjene inn det de har investert i forskning og utvikling. Myndighetene legger spesielt til rette for utvikling av «orphan drugs», se artikkelen Om legemidler mot sjeldne sykdommer.

 

 

McMaster: Sykelighet hos nyfødte etter eksponering for antidepressiver

Risiko for sykdom var noe forhøyet for barn av mødre som tok SSRI. Ill.foto: Colourbox.
Risiko for sykdom var noe forhøyet for barn av mødre som tok SSRI. Ill.foto: Colourbox.

En stor svensk studie publisert i Pediatrics viser økt sykelighet hos spedbarn når mødrene hadde tatt SSRIer under svangerskapet. Den absolutte risikoen for alvorlig sykdom var imidlertid lav.

Formålet med studien var å anslå hyppigheten av innleggelser på nyfødtmedisinsk avdeling, spedbarnets sykelighet og inngrep etter eksponering for antidepressiver i mors liv. Les mer «McMaster: Sykelighet hos nyfødte etter eksponering for antidepressiver»

Informasjon om legemidler i sonde

tabletter

Legemidler er ikke laget for å gis gjennom sonde. I noen situasjoner kan det likevel være eneste mulighet. I slike tilfeller har helsepersonell ansvaret for å vurdere om tilførsel via sonde er forsvarlig.

For tabletter må det vurderes om de kan knuses, om partiklene blir små nok og om svinnet ved knusingen er innenfor grensene. Noen typer kapsler kan åpnes og pulveret gis i sonde, men ikke alle. Legemidler kan reagere med matrester eller med plastmaterialet i sonden. Om sonden går til eller forbi magesekken kan ha betydning for opptak av legemidlet.

Veiledning, oversikter og gode råd finnes på siden Nyttig informasjon om administrering av legemidler i sonde/PEG, som er en del av nettstedet til Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Barn og legemidler – oversikt over fordeler og ulemper ved ulike orale formuleringer

medisinflaske-og-maleskje

Når barn skal behandles med legemidler, er det i blant nødvendig å gjøre tilpasninger ut fra dosering, smak, barnets alder og andre hensyn. I en nylig publisert artikkel, Safe and effective pharmacotherapy in infants and preschool children: importance of formulation aspects (mars 2016), oppsummeres fordeler og ulemper ved forskjellige orale legemiddelformer. Artikkelen tar for seg en rekke faste og flytende formuleringer og hvilke av dem som passer for ulike aldersgrupper.

Artikkelen er publisert i BMJ-tidsskriftet Archives of Disease in Childhood. Dette er et av tidsskriftene du har gratis tilgang til gjennom Helsebiblioteket.no.

Tilberedning av legemidler til barn – nytt læringsnotat fra Helsedirektoratet

injeksjon-barn-foto-colourbox

På grunnlag av en rekke rapporter om uønskede hendelser har Helsedirektoratet nylig publisert læringsnotatet Tilberedning av legemidler til barn der de vanligste feilkildene avdekkes og anbefalte hjelpemidler til rutineforbedringer presenteres.

Den klart hyppigste feilkilden til de rapporterte hendelsene var svikt i egenkontroll eller dobbeltkontroll. Feil skjedde dessuten ved utregning, utblanding, merking og manglende kontroll mot originalordineringen.

Nyttige hjelpemidler til forbedring av sikkerheten finnes blant annet i Norsk legemiddelhåndbok, legemiddelhåndteringsforskriften, Nasjonale blandekort for parenterale legemidler til barn, mobilappen Legemiddelutregning og OUS-prosedyren Egenkontroll og dobbeltkontroll av legemidler.

Læringsnotatet er utarbeidet av «Meldeordningen etter §3-3 i spesialisthelsetjenesteloven». I §3-3 defineres målet med ordningen slik: «Formålet med meldeplikten er å forbedre pasientsikkerheten. Meldingene skal brukes for å avklare årsaker til hendelser og for å forebygge at tilsvarende skjer igjen.». Nyttig informasjon finner du på Helsedirektoratets side om Meldeordningen.

Barn og legemidler – hvor finnes kunnskap og gode råd?

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Logo

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn holdt sitt årlige vårseminar den 2. juni 2015. Her ble viktige emner innen farmakoterapi i pediatrien belyst, blant disse var kunnskapsgrunnlaget for valg av legemidler og legemiddeldoser, farmakologiske forhold hos nyfødte og behovet for kliniske studier på barn.

Innlederne kom med anbefalinger om nyttige informasjonskilder. De fleste av disse kildene kan du finne på Helsebiblioteket.no, se lenkene i denne artikkelen.  Les mer «Barn og legemidler – hvor finnes kunnskap og gode råd?»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: