www.WarfarinDosing.org
http://www.WarfarinDosing.org

Warfarin er et legemiddel som er til stor nytte for mange pasienter, men også forbundet med alvorlige bivirkninger ved feil dosering. Warfarindoser må tilpasses individuelt.

Et verktøy for bestemmelse av beste dosering for hver enkelt pasient finnes på nettstedet WarfarinDosing.org. Legen kan her sette inn pasientdata og ønsket INR-verdi i en doseringsalgoritme og få ut forslag til start- og vedlikeholdsdose. Algoritmen tar hensyn til alder, kjønn, etnisk bakgrunn, vekt, høyde, genotype og interaksjoner med andre legemidler. Les mer «WarfarinDosing.org – et hjelpemiddel for individuell dosering av warfarin»