Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Kategori

diabetes

Diabetes 2 og forebygging av langtidskomplikasjoner – ny oversiktsartikkel

Foto: British Medical Journal
Foto: British Medical Journal

I januar 2017-utgaven av British Medical Journal (BMJ) er det en artikkel med overskrift How to prevent the microvascular complications of type 2 diabetes beyond glucose control. Dette er en «State of the art review» som tar for seg forebygging av langtidsskader i øyne, nyrer og nevrologisk funksjon som følge av mikrovaskulære komplikasjoner av diabetes type 2. Artikkelen er fritt tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket.no.

For norske retningslinjer, se Nasjonal faglig retningslinje for diabetes fra Helsedirektoratet. Se også siden Endokrinologi på Helsebiblioteket.no med oppslagsverk, veiledere, oppsummert forskning, prosedyrer og mer om diabetes type 2. Tidsskrift for den norske legeforening har en egen side med norske publikasjoner innen endokrinologi.

Forbedringsområder ved insulinbruk

Foto: stock.xchng
Foto: stock.xchng

Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten har publisert en oversikt over meldinger knyttet til insulinbruk i norske sykehus. Oversikten omfatter også en beskrivelse av risikosituasjoner og forbedringsområder. Det danske pasientombudet har sett på tilsvarende hendelser i Danmark og kommet med forslag til forebyggende tiltak som også kan være aktuelle i Norge.

Les artikkelen Peker på forbedringsområder ved insulinbruk og andre meldinger og læringsnotater om legemidler på Meldeordningens nettside www.melde.no.

Les også Legemiddelverkets råd til pasienter og helsepersonell for å unngå feilbruk av insulinpennen Humalog KwikPen (insulin lispro), som finnes i både 100 E/ml og 200 E/ml.

Åse S. Skjerdal

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: