Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Kategori

forlikelighet ved iv-behandling

Uregistrerte legemidler – finn informasjon i Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har to internasjonale oppslagsverk som inneholder legemiddelomtaler, både av de legemidlene som har markedsføringstillatelse i Norge og de som er tatt inn på registreringsfritak:

Micromedex med Martindale

UpToDate med Lexicomp.

Micromedex med Martindale inneholder dessuten omfattende opplysninger om intravenøs administrasjon av legemidlene – hvordan de blandes ut og om de kan kombineres med andre legemidler i samme sprøyte, infusjonspose eller treveiskran.

Hvis du søker informasjon om legemidler som er i bruk i Norge, men som ikke står i Felleskatalogen, finner du altså raskt fram til forskningsbaserte og oppdaterte opplysninger i disse informasjonskildene.

Elektrolyttveileder

Elektrolyttveilederen forside.

I Elektrolyttveilederen finner du oppdaterte prosedyrer for alle elektrolyttforstyrrelser, prosedyrer for binyrebarksvikt og re-ernæringssyndrom. Den har også gode, oversiktlige kapitler med tabeller over elektrolyttforstyrrelser for legemidler, infusjoner og ernæring. Nytt opplag med rettelser og endringer ble publisert i februar 2015.

Elektrolyttforstyrrelser er veldig vanlig hos pasienter, spesielt sykehuspasienter. Les mer «Elektrolyttveileder»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: