Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Kategori

Helsebiblioteket

Influensa – noen sentrale informasjonskilder

Ill: Folkehelseinstituttet

Årets influensatopp ventes i løpet av de neste ukene. Nedenfor finner du lenker til informasjon om forebygging og behandling av influensainfeksjon.

Norske anbefalinger og råd er samlet på Folkehelseinstituttets temasider om influensa. Data om 2019-varianten står i artikkelen Årets influensatopp ventes i februar.

En oversikt over aktuell legemiddelbehandling får du i Helsebiblioteket.no-oppslagsverket UpToDate – Treatment of seasonal influenza in adults. UpToDate har også artikler om influensa hos barn. Et annet oppslagsverk, BMJ Best Practice, gir en fyldig omtale av diagnose, behandling, oppfølging og kunnskapsgrunnlag, se deres side Influenza infection.

 

Forgiftninger – nyhetsbrev fra Helsebiblioteket.no

Emnebibliotek Forgiftninger i Helsebiblioteket.no har utgitt nyhetsbrev 2/2018 med nye behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen, informasjon om antidotlisten og aktueltsaker fra emnesiden. Blant disse er artikkelen Jule- og nyttårsforgiftninger, som omhandler farer som kan oppstå i vanlige situasjoner rundt høytiden.

Her finner du også lenker til tidligere nyhetsbrev og hvordan man kan abonnere på kommende nyhetsbrev.

Bruk utenfor godkjent preparatomtale («off-label»)

Begrepet «off-label-bruk» benyttes når et legemiddel forskrives til bruk utenfor godkjent indikasjon, dvs. indikasjon som ikke er nevnt i det myndighetsgodkjente dokumentet for det aktuelle preparatet. På norsk benytter vi derfor også uttrykket «Bruk utenfor godkjent preparatomtale», se Tidsskriftets språkspalte (mars 2016).

I Tidsskriftets lederartikkel Utenfor etiketten? (oktober 2018) omtales eksempler på vanlig off-label-bruk i daglig klinisk praksis. Artikkelen har undertittelen «Tro om igjen hvis du mener du aldri forskriver legemidler off-label».

Eksempler på gode informasjonskilder om off-label-bruk av legemidler er:

Generell informasjon om off-label-forskrivning finnes blant annet på nettsidene til Relis – Forskjell på «off-label» og «unlicenced» bruk av legemidler? og Helsedirektoratet – Off-label-bruk av legemidler, hvilke prosesser foregår?

 

 

 

 

Helsebiblioteket hjelper deg å finne den gode forskningen

Det er viktig å lese forskningsresultater kritisk og å benytte kvalitetsvurderte kilder ved informasjonssøk. Nylig publiserte nrk.no en viktig artikkel om dette: Slik unngår du å bli lurt av dårlig forskning

Helsebiblioteket betaler for fri tilgang til en rekke internasjonale kvalitetsvurderte informasjonskilder. Alle med norsk IP-adresse kan bruke disse ressursene. Noen sentrale kilder er

Hjelp til vurdering av kvaliteten for de ulike typene av forskningsartikler kan du finne i egne sjekklister.

Norske kunnskapsoversikter finnes på Folkehelseinstituttets nettside Oppsummert forskning.

 

 

Kutt i tidsskriftstilbudet på Helsebiblioteket.no

Som del av budsjettprosessen ved Folkehelseinstituttet er Helsebiblioteket.no pålagt kutt for 2018. Dette medfører at tidsskriftpakken Taylor and Francis Medical Collection ikke lenger blir finansiert over Helsebibliotekets budsjett.

Pakken vil dermed ikke lenger være tilgjengelig for primærhelsetjenesten, helseforetak (unntatt universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø med tilhørende universitetssykehus) og universitets- og høyskolesektoren fra 1. januar 2019, med mindre det lykkes med å finne andre løsninger.T&F Medical er en tidsskriftpakke med ca. 200 tidsskrifter av høy kvalitet. Pakken inneholder flere titler med skandinavisk/nordisk tilknytning og den har et bredt utvalg av titler som dekker behovet for flere fagområder. Her er et utvalg av de mest brukte titlene/tidsskriftene i pakken:

  • Disability and Rehabilitation
  • Nordic Journal of Psychiatry
  • Acta Oncologica
  • Scandinavian Journal of Gastroenterology
  • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
  • Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation
  • Acta Odontologica Scandinavica
  • Infectious Diseases
  • International Review of Psychiatry
  • European Journal of Physiotherapy

Vi beklager på det sterkeste at denne situasjonen har oppstått og at kutt i viktige tidsskrifter er resultatet.

Arbeidet med å finne en løsning som gjør at tilgangen kan opprettholdes for 2019 har høyeste prioritet. I tillegg arbeider vi nå med en utviklingsplan for hvordan styrke Helsebiblioteket.no i årene som kommer.

Kjell Tjensvoll, konstituert avdelingsdirektør

(Artikkelen er tidligere publisert på FHIs nettside Opus.)

Lippincott-tidsskrifter om infeksjonssykdommer tilgjengelige igjen i Helsebiblioteket

Da oljeprisen og kronekursen falt, måtte Helsebiblioteket kutte i tidsskrifttilbudet for å spare penger. Det førte til at mange av våre beste tidsskrifter forsvant.

Nå har vi fått til et spleiselag med helseforetak og undervisningsinstitusjoner for å finansiere abonnement på disse tidsskriftene igjen. De aller fleste institusjonene ble med på spleiselaget, og det betyr at disse tidsskriftene er tilgjengelige fra 01.01.2018. For smittsomme sykdommer gjelder dette blant annet følgende tidsskrifter:

Du må være innlogget eller gjenkjent på IP-adresse for å lese disse tidsskriftene. Tilgang gjelder kun for de institusjoner som er med på å betale for avtalen.

Aktuell lenke:

Flere tidsskrifter fra Lippincott

Av Runar Eggen, Helsebiblioteket

Relevante søkeord: tidsskrifter, Helsebiblioteket, tidsskriftavtaler, avtaler, infeksjoner, infeksjonssykdommer, smittsomme sykdommer, legemidler

 

«MeSH på norsk» i Helsebiblioteket – verktøy for gode søkeord og treffsikre artikkelsøk

Øverst til høyre på Helsebibliotekets startside finner du fanen «MeSH på norsk» med lenken «Forstå begrepene og gjør treffsikre søk i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk».

Verktøyet MeSH på norsk hjelper deg til enkelt og raskt å finne de autoriserte søkeordene (MeSH-hovedtermene) og bruke dem direkte i internasjonale informasjonskilder. Du kan for eksempel søke på et dagligdags ord som «menssmerter». Etter som du skriver det inn, kommer ordet Dysmenoré opp. Dette er MeSH-hovedtermen som tilsvarer «menssmerter».  Deretter kan du enkelt gjøre søk på Dysmenoré i databasene nederst på den samme siden, blant annet i PubMed, Cochrane Library og BMJ Best Practice.

MeSH (Medical Subject Headings) er et emneordsystem for biomedisin og helserelatert litteratur. MeSH brukes som emneordsregister i databaser som Medline, PubMed, SveMed+ og Cochrane Library. Hver MeSH-term har et unikt ID-nummer som kopler begrepsdefinisjon, synonymer og nærliggende begreper. Termene finnes på engelsk, men også på andre språk som MeSH er oversatt til. En stor del av MeSH-termene er oversatt til norsk, og det er derfor mulig å søke treffsikkert i internasjonale databaser ved hjelp av norske søkeord.

 

 

Hold deg faglig oppdatert med Helsebiblioteket

I oppslagsverkene og tidsskriftene i Helsebiblioteket.no kan du følge utviklingen innen medisin og legemiddelbehandling. Her er noen snarveier du kan benytte for å komme direkte til den nyeste kunnskapen:

UpToDate-tjenestene «Practice changing Updates» og «What’s New in Drug Therapy»

«Latest News» og «Black Box Warnings» på legemiddeloppslagsverket Micromedex’ startside

Effektiv medisinsk oppdatering på Helsebibliotekets side «Allmennmedisin». Dette er en oversikt over de fem-seks siste meldingene og publikasjonene fra fagtidsskrifter og helsemyndigheter.

Søketjenesten McMaster PLUS, her er det mulig å abonnere på eposttjenester innen de ulike fagfeltene.

Important updates i oppslagsverket BMJ Best Practice.

(Innlegget er revidert 13.02.2018.)

Legemiddelgjennomgang – sjekkliste med lenker til ATC-grupper i Felleskatalogen

En pasients legemiddelbehandling bør vurderes samlet og justeres med jevne mellomrom. Helsedirektoratet, Pasientsikkerhetsprogrammet og Statens legemiddelverk har utgitt en sjekkliste til bruk ved slike legemiddelgjennomganger.

På Helsebiblioteket finner du en elektronisk versjon av sjekklista med lenker til de aktuelle legemiddelgruppene og til tilsvarende preparatomtaler i Felleskatalogen.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: