Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Kategori

infeksjoner

Influensavaksine 2019/2020

Ill: Folkehelseinstituttet

Sammensetningen av influensavaksine varierer fra år til år. Den bestemmes av Verdens helseorganisasjon (WHO) på grunnlag av anbefalinger fra en rekke nasjonale influensasentre som overvåker influensaaktiviteten i sin del av verden.  Årets influensavaksine beskytter mot fire typer virus.

Data om årets variant finner du i artikkelen Vaksineanbefalinger influensasesongen 2019 – 2010. Her finner du dessuten kunnskapsgrunnlaget for influensavaksinering samt råd og anbefalinger, brevmaler til innkalling og andre praktiske hjelpemidler.

Se også Folkehelseinstituttets temasider om influensa.

En oversikt over aktuell legemiddelbehandling får du i Helsebiblioteket.no-oppslagsverket UpToDate – Treatment of seasonal influenza in adults og influensa hos barn. Et annet oppslagsverk, BMJ Best Practice, gir en fyldig omtale av behandling, oppfølging og kunnskapsgrunnlag, se deres side Influenza infection.

Influensa – noen sentrale informasjonskilder

Ill: Folkehelseinstituttet

Årets influensatopp ventes i løpet av de neste ukene. Nedenfor finner du lenker til informasjon om forebygging og behandling av influensainfeksjon.

Norske anbefalinger og råd er samlet på Folkehelseinstituttets temasider om influensa. Data om 2019-varianten står i artikkelen Årets influensatopp ventes i februar.

En oversikt over aktuell legemiddelbehandling får du i Helsebiblioteket.no-oppslagsverket UpToDate – Treatment of seasonal influenza in adults. UpToDate har også artikler om influensa hos barn. Et annet oppslagsverk, BMJ Best Practice, gir en fyldig omtale av diagnose, behandling, oppfølging og kunnskapsgrunnlag, se deres side Influenza infection.

 

Brev til leger førte til over 3% reduksjon i antibiotikaforskrivningen

antibiotikum

Dette er konklusjonen i en studie som nylig ble publisert på Lancet online. Over 3000 britiske allmenpraktikere som alle hadde høy forskrivning av antibiotika, mottok et brev fra helsemyndighetene med forslag til tiltak de kunne benytte for å redusere unødvendige resepter: gi pasientene råd om «self-care», tilby å utsette resepten og diskutere egen antibiotikaforskrivning med andre klinikere. Etter dette gikk forskrivningen ned med 3,3% over en 6-månedersperiode.

Fordeler med denne studien er at den var omfattende og at intervensjonen skjedde i den praktiske hverdagen. En begrensning er at den ikke målte helsemessige konsekvenser.

Studien ble publisert den 18. februar 2016 under overskriften «Provision of social norm feedback to high prescribers of antibiotics in general practice: a pragmatic rational randomised controlled trial». Artikkelen kan leses på http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)00215-4/fulltext .

Zikafeber – les mer på Folkehelseinstituttets temaside

FHI logoFolkehelseinstituttet har opprettet en egen temaside om zikafeber. Her finner du informasjon om sykdommen og om testing for zikafeber ved FHI, samt reiseråd. Les temasiden på http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Main_6157&Main_6157=6261:0:25,9705 .

Se også artikkelen «Ressurser om Zika-viruset» om aktuelle informasjonskilder i Helsebiblioteket.no, http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ressurser-om-zika-viruset.

 

 

Ressurser om zika-viruset

Aedes aegypti

Flere av Helsebibliotekets kunnskapsressurser inneholder oppdatert informasjon om zika-viruset. Du finner lenkene på http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ressurser-om-zika-viruset .

Liverpool HIV iChart – en app for interaksjoner med HIV-legemidler

Liverpool HIV iChart appikon (iTunes.apple.com)Ved hjelp av «Liverpool HIV iChart» kan du finne hvilke andre legemidler HIV-midlene kan bli påvirket av. Appen viser to lister der HIV-midlene står i den venstre kolonnen og legemidler med ulike indikasjoner står i den høyre. Så merker man de aktuelle legemidlene i listene, og resultatet vises med trafikklysfarger – rødt, gult og grønt – for «Do not coadminister», «Potential interaction» og «No interaction expected».

Søkeresultatet vises i en tabell. Den leder til en side med forklaring av mulig interaksjonsmekanisme. Her oppgis også «Quality of evidence».

Appen oppdateres jevnlig.

«Liverpool HIV iChart» er gratis tilgjengelig fra App Store og Google Play. Når appen er lastet ned, kan den brukes uavhengig av internett-tilgang. Utgiver er Liverpool HIV Pharmacology Group (LHPG) ved Universitetet i Liverpool. Les gjerne mer på deres nettside, www.hiv-druginteractions.org.

 

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

Norske helsemyndigheter har bestemt at antibiotikabruken i befolkningen skal reduseres med 30 prosent innen 2020. Hensikten er å motvirke utviklingen av antibiotikaresistens.

En rekke tiltak skal settes i verk, fra overordnede styringsverktøy til praktisk tilrettelegging. Kunnskapen om antibiotika skal styrkes på alle nivåer. Det legges vekt på forebygging av infeksjoner, blant annet gjennom bedre vaksinasjonsdekning og innføring av vaksinasjonsprogram for voksne.

Tiltakene er nærmere beskrevet i Helse- og omsorgsdepartementets Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, som ble publisert i januar 2016.

Åse Skjerdal, http://www.helsebiblioteket.no/legemidler

Antibiotika-læring på nett for alle

Infeksjon

Antibiotika må brukes med vett og forstand i dag hvis de skal være effektive også i morgen. God kunnskap hos alle involverte blir avgjørende. Her er tre engelskspråklige nettsteder med livsviktig lærdom og konkrete tiltak for alle:

e-BUG – fakta, quiz, spill og undervisningsopplegg tilpasset barn og unge. En norsk versjon er under arbeid. Du kan lese mer om e-BUG på Folkehelseinstituttets nettsider.

EAAD – European and Australian Antibiotic Awareness Day.

Antibiotic Guardian Campaign

Åse Skjerdal, www.helsebiblioteket.no/legemidler

 

 

 

Antibiotikaresistens – nasjonal strategi 2015-2020

Resistensmåling, gule stafylokokker. Foto: Fra Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020

Tilgang til virksomme antibiotika er en helt nødvendig forutsetning for at dagens medisinske behandling skal kunne gjennomføres. Vi ser nå økende resistens mot antibiotika, ikke bare internasjonalt, men også i Norge. Det er derfor nødvendig å sette i gang tiltak for å motvirke denne utviklingen, slik at antibiotika kan ha effekt også i fremtiden.

Regjeringen har utgitt dokumentet Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020.  Her beskrives ambisiøse mål for de neste årene og de tiltakene som må til. Les mer «Antibiotikaresistens – nasjonal strategi 2015-2020»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: