Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Kategori

infeksjoner

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

Norske helsemyndigheter har bestemt at antibiotikabruken i befolkningen skal reduseres med 30 prosent innen 2020. Hensikten er å motvirke utviklingen av antibiotikaresistens.

En rekke tiltak skal settes i verk, fra overordnede styringsverktøy til praktisk tilrettelegging. Kunnskapen om antibiotika skal styrkes på alle nivåer. Det legges vekt på forebygging av infeksjoner, blant annet gjennom bedre vaksinasjonsdekning og innføring av vaksinasjonsprogram for voksne.

Tiltakene er nærmere beskrevet i Helse- og omsorgsdepartementets Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, som ble publisert i januar 2016.

Åse Skjerdal, http://www.helsebiblioteket.no/legemidler

Antibiotika-læring på nett for alle

Infeksjon

Antibiotika må brukes med vett og forstand i dag hvis de skal være effektive også i morgen. God kunnskap hos alle involverte blir avgjørende. Her er tre engelskspråklige nettsteder med livsviktig lærdom og konkrete tiltak for alle:

e-BUG – fakta, quiz, spill og undervisningsopplegg tilpasset barn og unge. En norsk versjon er under arbeid. Du kan lese mer om e-BUG på Folkehelseinstituttets nettsider.

EAAD – European and Australian Antibiotic Awareness Day.

Antibiotic Guardian Campaign

Åse Skjerdal, www.helsebiblioteket.no/legemidler

 

 

 

Antibiotikaresistens – nasjonal strategi 2015-2020

Resistensmåling, gule stafylokokker. Foto: Fra Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020

Tilgang til virksomme antibiotika er en helt nødvendig forutsetning for at dagens medisinske behandling skal kunne gjennomføres. Vi ser nå økende resistens mot antibiotika, ikke bare internasjonalt, men også i Norge. Det er derfor nødvendig å sette i gang tiltak for å motvirke denne utviklingen, slik at antibiotika kan ha effekt også i fremtiden.

Regjeringen har utgitt dokumentet Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020.  Her beskrives ambisiøse mål for de neste årene og de tiltakene som må til. Les mer «Antibiotikaresistens – nasjonal strategi 2015-2020»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: