Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Kategori

kreft

Føflekkreft: nye og lovende legemidler er under vurdering

NEWS. Foto: Stock.xchng

Fra medisinske fagmiljøer, forskningskonferanser og nyhetsmedier har det i løpet av den siste tiden kommet optimistiske meldinger om en ny type legemiddelbehandling ved inoperabel og metastatisk føflekkreft. Det handler om midler som hjelper immunsystemet til å finne og bekjempe kreftceller.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er i gang med å vurdere effekt og kost/nytte for sju av disse midlene. Blant dem er tre som har fått markedsføringstillatelse i Norge: ipilimumab, vemurafenib og dabrafenib. Kunnskapssenterets rapport er ikke ferdig ennå, men prosjektbeskrivelsen «Drugs for inoperable or metastatic malignant melanoma» gir en god oversikt over eksisterende behandling og de nye mulighetene som disse legemidlene kan åpne for. Les mer «Føflekkreft: nye og lovende legemidler er under vurdering»

Metotreksat – gode systemer er nødvendig for trygg bruk

Metotreksat tabletter

Metotreksat er en cellegift som brukes ved kreftsykdommer, men også i lavere doser ved tilstander som psoriasis og leddgikt.

Metotreksat kan gi livstruende bivirkninger, og det er derfor viktig å følge doseringen nøyaktig. Dette gjelder også ved lavdosebehandling. Flere tilfeller er rapportert der metotreksat ved en misforståelse er gitt daglig i stedet for ukentlig.

Det nylig publiserte læringsnotatet «Uønskede hendelser med metotreksat i sykehus – kan de forebygges?» er viktig og nyttig lesning for helsepersonell.    Les mer «Metotreksat – gode systemer er nødvendig for trygg bruk»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: