Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Kategori

mobil

Legemiddelinformasjon: Slik laster du ned IBM Micromedex-mobilappene

Lege med nettbrett
Foto: Colourbox

Legemiddeloppslagsverket IBM Micromedex er fritt tilgjengelig for norske brukere gjennom Helsebiblioteket.no. Inkludert er tilgang til fem mobilapper med legemiddelinformasjon for den praktiske hverdagen:

 • IBM Micromedex Drug Ref – legemiddelmonografier
 • IBM Micromedex Drug Int – interaksjoner
 • IBM Micromedex IV Comp – forlikelighet ved infusjoner
 • IBM Micromedex Neofax – legemidler til nyfødte
 • IBM Micromedex Pediatric – legemidler til barn.

Instruksjoner og passord for nedlasting finner du ved å klikke på «Download Mobile Apps» nederst til høyre på IBM Micromedex-startsiden.

Mobilappene kan lastes ned på iPhone- og Android-enheter.

NeoFax er fritt tilgjengelig via Helsebibliotekets oppslagsverk IBM Micromedex

Bilde av sykepleier i medisinrom på sykehuspost, istandgjøring og kontroll av legemiddeldoser
Foto: Helsebiblioteket.no

NeoFax er en håndbok med legemiddeldoser til nyfødte. Håndboken er i daglig bruk ved mange norske nyfødtavdelinger. Den finnes i elektronisk versjon i Helsebibliotekets oppslagsverk IBM Micromedex. Her er Neofax tilgjengelig både som nettside og som mobilapp.

Du finner NeoFax ved å gå inn på IBM Micromedex-startsiden og velge fanen NeoFax/Pediatrics (oppe til høyre).

Du kan også laste ned mobilappen Micromedex NeoFax Essentials. Instruksjoner og gjeldende passord finner du på siden for norske brukere av IBM Micromedex.  Det er viktig å følge instruksjonene på denne siden for å få gratis tilgang. Appen kan lastes ned bare via AppStore.  Informasjon om innholdet i Micromedex NeoFax Essentials finnes på IBMs nettsider.

 

mHelse – bruk av mobilbaserte helseverktøy

Foto: Helsebiblioteket.no
Foto: Helsebiblioteket.no

mHelse er et fagområde i utvikling. Det handler om å ta i bruk mobilteknologi til helseformål i form av såkalte helse-apper og lignende verktøy.

Tilbudet av helse-apper er stort og økende. Det kan være apper for trening og sunn livsstil, kartlegging av egne helsedata eller støtte i medisinsk behandling. I Storbritannia har helsemyndighetene laget et eget «app-bibliotek» på nettsiden NHS Choices – Your Health, Your Choices. Deres «Health Apps Library» finnes på siden Tools.

mHelse ser ut til å bli et verdifullt bidrag i fremtidens helsetjeneste ved å åpne for flere behandlingsmuligheter i en situasjon der flere pasienter har kroniske sykdommer og andelen av eldre øker. En stor del av befolkningen eier en mobilenhet som kan laste ned de nye hjelpemidlene.

Les gjerne mer om mHelse i artiklene m-Helse (Direktoratet for e-helse), Nasjonalt program for velferdsteknologi – Samveis (KS), Norwegian participation in Be He@lthy Be Mobile (Government.no) og Smarttelefonen forandrer helse (lister.no).

 

Legemiddelutregning – app til bruk i den kliniske hverdagen

Legemiddelutregning app-ikonAppen er laget for utregning av fortynninger, antall tabletter/ml som den ordinerte dosen tilsvarer, infusjonshastighet med mer. Den er kun et verktøy, og erstatter ikke helsepersonells ansvar for dosen som gis.

Appen «Legemiddelutregning» gir praktisk hjelp til to hovedtyper utregninger:

 • hvor mange tabletter, ml etc. den ordinerte legemiddeldosen tilsvarer eller hvilken infusjonshastighet som skal brukes
 • regning ved fortynninger

Helsepersonell må alltid selv vurdere om svaret er rimelig. Legemiddelutregninger må dobbeltkontrolleres. Appen er bare et hjelpemiddel og endrer ikke helsepersonells ansvar knyttet til eventuell feilmedisinering.

«Legemiddelutregning» er utgitt av Helsebiblioteket.no og Statens legemiddelverk.

Last ned appen:

Micromedex-appene fikk nye passord 1. mars 2016

Micromedex startside

Oppslagsverket Micromedex med Martindale er fritt tilgjengelig for norske brukere gjennom Helsebiblioteket.no. Inkludert er tilgang til fem mobilapper:

 • Free Micromedex drug reference
 • Micromedex drug interactions
 • Micromedex IV compatibility
 • Micromedex pediatric essentials
 • Micromedex Neofax essentials.

Appene bidrar med nyttig informasjon og støtte i den praktiske hverdagen. Les mer om dem og finn de gjeldende passordene på informasjonssiden for norske brukere: http://truvenhealth.com/your-healthcare-focus/hospital-patient-care-decisions/helsebiblioteket-mobile.

Liverpool HIV iChart – en app for interaksjoner med HIV-legemidler

Liverpool HIV iChart appikon (iTunes.apple.com)Ved hjelp av «Liverpool HIV iChart» kan du finne hvilke andre legemidler HIV-midlene kan bli påvirket av. Appen viser to lister der HIV-midlene står i den venstre kolonnen og legemidler med ulike indikasjoner står i den høyre. Så merker man de aktuelle legemidlene i listene, og resultatet vises med trafikklysfarger – rødt, gult og grønt – for «Do not coadminister», «Potential interaction» og «No interaction expected».

Søkeresultatet vises i en tabell. Den leder til en side med forklaring av mulig interaksjonsmekanisme. Her oppgis også «Quality of evidence».

Appen oppdateres jevnlig.

«Liverpool HIV iChart» er gratis tilgjengelig fra App Store og Google Play. Når appen er lastet ned, kan den brukes uavhengig av internett-tilgang. Utgiver er Liverpool HIV Pharmacology Group (LHPG) ved Universitetet i Liverpool. Les gjerne mer på deres nettside, www.hiv-druginteractions.org.

 

Legemiddelutregning – en app til bruk i den kliniske hverdagen

Legemiddelutregning app-ikon

Appen «Legemiddelutregning» gir praktisk hjelp til to hovedtyper utregninger:

 • hvor mange tabletter, ml etc. den ordinerte legemiddeldosen tilsvarer eller hvilken infusjonshastighet som skal brukes
 • regning ved fortynninger.

Helsepersonell må alltid selv vurdere om svaret er rimelig. Legemiddelutregninger må dobbeltkontrolleres. Appen er bare et hjelpemiddel og endrer ikke helsepersonells ansvar knyttet til eventuell feilmedisinering.

«Legemiddelutregning» er utgitt av Helsebiblioteket.no og Statens legemiddelverk. Den kan lastes ned fra både App Store og Google Play.

Åse Skjerdal, http://www.helsebiblioteket.no/legemidler

Micromedex-appene: Slik får du tilgang

Micromedex startsideMicromedex er et av Helsebibliotekets oppslagsverk om legemidler. I tillegg til vanlig nettversjon har norske brukere gratis tilgang til flere apper for mobile enheter.

Du finner instruksjoner for nedlasting av Micromedex-appene og passord for norske brukere på siden Micromedex Solutions brought to you by Helsebiblioteket.no – Mobile Apps.

Åse Skjerdal, http://www.helsebiblioteket.no/legemidler

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: