Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Kategori

muskel- og skjelettsykdommer

Legemiddelbehandling ved ryggsmerter – oppdatering

Foto: Annals of Internal Medicine
Foto: Annals of Internal Medicine

Legemidler brukes ofte ved smerter i korsryggen. Det kan være smertestillende, betennelsesdempende eller muskelavslappende midler, og også beroligende midler eller antidepressiva kan være aktuelle. I en oversikt som ble publisert denne uken, Systemic pharmacologic therapies for low back pain: A systematic review, gjennomgås kunnskapsgrunnlaget for bruk av disse legemidlene. En av konklusjonene er at paracetamol er «ineffective for acute low back pain».

I tillegg til oversikten om legemiddelbehandling er det publisert en artikkel om andre typer behandling; Nonpharmacologic therapies for low back pain; a systematic review.

Oversiktene er publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, som er fritt tilgjengelig for norske brukere gjennom Helsebiblioteket.no.

På Helsebiblioteket.no kan du også finne andre kilder til kunnskap om legemiddelbehandling ved korsryggsmerter:

Korsryggsmerter – med og uten nerverotaffeksjon (Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser og Helsedirektoratet 2007)

Nakke-, ryggsmerter (Norsk legemiddelhåndbok)

Subacute and chronic low back pain: Pharmacologic and noninterventional treatment (oppslagsverket UpToDate)

Musculoskeletal low back pain (oppslagsverket BMJ Best Practice)

Metotreksat – gode systemer er nødvendig for trygg bruk

Metotreksat tabletter

Metotreksat er en cellegift som brukes ved kreftsykdommer, men også i lavere doser ved tilstander som psoriasis og leddgikt.

Metotreksat kan gi livstruende bivirkninger, og det er derfor viktig å følge doseringen nøyaktig. Dette gjelder også ved lavdosebehandling. Flere tilfeller er rapportert der metotreksat ved en misforståelse er gitt daglig i stedet for ukentlig.

Det nylig publiserte læringsnotatet «Uønskede hendelser med metotreksat i sykehus – kan de forebygges?» er viktig og nyttig lesning for helsepersonell.    Les mer «Metotreksat – gode systemer er nødvendig for trygg bruk»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: