Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Lippincott-tidsskrifter om legemidler tilgjengelige igjen

par som leser i parken
Avtalen gjør mange sentrale tidsskrifter tilgjengelige for Helsebibliotekets lesere. Ill.foto: Colourbox.

Da oljeprisen og kronekursen falt, måtte Helsebiblioteket kutte i tidsskrifttilbudet for å spare penger. Det førte til at mange av våre beste tidsskrifter forsvant.

Nå har vi fått til et spleiselag med helseforetak og undervisningsinstitusjoner for å finansiere abonnement på disse tidsskriftene igjen. De aller fleste institusjonene ble med på spleiselaget, og det betyr at disse tidsskriftene er tilgjengelige fra 01.01.2018. For legemiddel-feltet gjelder dette blant annet følgende tidsskrifter:

Du må være innlogget eller gjenkjent på IP-adresse for å lese disse tidsskriftene. Tilgang gjelder kun for de institusjoner som er med på å betale for avtalen.

Aktuell lenke:

Flere tidsskrifter fra Lippincott

Relevante søkeord: tidsskrifter, Helsebiblioteket, tidsskriftavtaler, avtaler, legemidler

 

«MeSH på norsk» i Helsebiblioteket – verktøy for gode søkeord og treffsikre artikkelsøk

Øverst til høyre på Helsebibliotekets startside finner du fanen «MeSH på norsk» med lenken «Forstå begrepene og gjør treffsikre søk i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk».

Verktøyet MeSH på norsk hjelper deg til enkelt og raskt å finne de autoriserte søkeordene (MeSH-hovedtermene) og bruke dem direkte i internasjonale informasjonskilder. Du kan for eksempel søke på et dagligdags ord som «menssmerter». Etter som du skriver det inn, kommer ordet Dysmenoré opp. Dette er MeSH-hovedtermen som tilsvarer «menssmerter».  Deretter kan du enkelt gjøre søk på Dysmenoré i databasene nederst på den samme siden, blant annet i PubMed, Cochrane Library og BMJ Best Practice.

MeSH (Medical Subject Headings) er et emneordsystem for biomedisin og helserelatert litteratur. MeSH brukes som emneordsregister i databaser som Medline, PubMed, SveMed+ og Cochrane Library. Hver MeSH-term har et unikt ID-nummer som kopler begrepsdefinisjon, synonymer og nærliggende begreper. Termene finnes på engelsk, men også på andre språk som MeSH er oversatt til. En stor del av MeSH-termene er oversatt til norsk, og det er derfor mulig å søke treffsikkert i internasjonale databaser ved hjelp av norske søkeord.

 

 

Hold deg faglig oppdatert med Helsebiblioteket

I oppslagsverkene og tidsskriftene i Helsebiblioteket.no kan du følge utviklingen innen medisin og legemiddelbehandling. Her er noen snarveier du kan benytte for å komme direkte til den nyeste kunnskapen:

UpToDate-tjenestene «Practice changing Updates» og «What’s New in Drug Therapy»

«Latest News» og «Black Box Warnings» på legemiddeloppslagsverket Micromedex’ startside

Effektiv medisinsk oppatering på Helsebibliotekets side «Allmennmedisin». Dette er en oversikt over de fem-seks siste meldingene og publikasjonene fra fagtidsskrifter og helsemyndigheter.

Søketjenesten McMaster PLUS, her er det mulig å abonnere på eposttjenester innen de ulike fagfeltene.

Important updates i oppslagsverket BMJ Best Practice.

(Innlegget er revidert 13.02.2018.)

Legemiddelgjennomgang – sjekkliste med lenker til ATC-grupper i Felleskatalogen

En pasients legemiddelbehandling bør vurderes samlet og justeres med jevne mellomrom. Helsedirektoratet, Pasientsikkerhetsprogrammet og Statens legemiddelverk har utgitt en sjekkliste til bruk ved slike legemiddelgjennomganger.

På Helsebiblioteket finner du en elektronisk versjon av sjekklista med lenker til de aktuelle legemiddelgruppene og til tilsvarende preparatomtaler i Felleskatalogen.

Uregistrerte legemidler – finn informasjon i Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har to internasjonale oppslagsverk som inneholder legemiddelomtaler, både av de legemidlene som har markedsføringstillatelse i Norge og de som er tatt inn på registreringsfritak:

Micromedex med Martindale

UpToDate med Lexicomp.

Micromedex med Martindale inneholder dessuten omfattende opplysninger om intravenøs administrasjon av legemidlene – hvordan de blandes ut og om de kan kombineres med andre legemidler i samme sprøyte, infusjonspose eller treveiskran.

Hvis du søker informasjon om legemidler som er i bruk i Norge, men som ikke står i Felleskatalogen, finner du altså raskt fram til forskningsbaserte og oppdaterte opplysninger i disse informasjonskildene.

Metodevurdering av legemidler og legemiddelrefusjon – nye forskrifter

Fra og med 1. januar 2018 skal alle nye legemidler metodevurderes. Dokumentasjonen skal vurderes ut fra de tre hovedkriteriene i Prioriteringsmeldingen («Verdier i pasientens helsetjeneste»), dvs. alvorlighet, nytte og ressursbruk. Disse kriteriene skal legges til grunn for all legemiddelrefusjon.

Hele beslutningsprosessen om refusjon består av fire trinn:

  • metodevarsel (Legemiddelverket)
  • avklaring av finansieringsansvar (Helsedirektoratet)
  • metodevurdering (Legemiddelverket om dokumentasjon, Sykehusinnkjøp HF om eventuell prisforhandling)
  • beslutning om bruk og finansiering (Beslutningsforum hvis RHF-finansiering, Legemiddelverket/Helfo hvis blåresept).

Metodevarsler er korte omtaler av nye og viktige virkestoffer, indikasjoner eller utstyr på et tidlig tidspunkt. Varslene gir et bilde av hvor utviklingen sannsynligvis vil gå, og er en støtte for politikere og beslutningstakere tidlig i prosessen. Metodevarsling bygger på det mer omfattende verktøyet Horizon Scanning . En oversikt over metodevarsler finnes på Helsebibliotekets side MedNytt.

Ved selve metodevurderingen (se Legemiddelforskriften § 14-3 og § 14-5) kartlegges alvorlighet, nytte og ressursbruk for den aktuelle bruken.  Legemiddelverket har en nettside med oversikt over pågående og ferdige vurderinger: Metodevurderinger – status og rapporter.

På et seminar arrangert av Dagens Medisin den 11. januar ble metodevurderinger og finansiering av legemidler godt belyst. Presentasjonene kan leses under DM-arena, Legemiddelendringene.

 

 

FAS UT og STOPPFrail – to informasjonskilder ved legemiddelnedtrapping

Foto: Helsebiblioteket, Håkon Harriss

FAS UT og STOPPFrail er nyttige hjelpemidler ved vurdering og optimalisering av legemiddelbehandling. Spesielt for eldre pasienter er det nødvendig å gjennomføre legemiddelgjennomganger med jevne mellomrom, siden de ofte står på mange legemidler og dessuten er ekstra sårbare for bivirkninger. Utfasing eller justering av et legemiddel kan bedre livskvaliteten.

FAS UT er en svensk håndbok med informasjon om mer enn 200 legemidler. Boken inneholder vitenskapelig grunnlag og kliniske erfaringer ved seponering. Den er skrevet av Claes Lundgren i samarbeid med legemiddelkomitéer i hele Sverige. Håndboken finnes også i digital utgave.

STOPPFrail (Screening Tool of Older Persons Prescriptions in Frail adults with limited life expectancy) er et forskrivningsverktøy til hjelp ved avmedisinering hos spesielt sårbare eldre med begrenset forventet levetid. Det er en liste over uhensiktsmessige legemidler hos pasienter som oppfyller definerte kriterier, og de 27 punktene er samlet i en oversiktlig tabell. STOPPFRail er utviklet i Irland og oversatt til norsk.

Benytt sjansen – bli med på internasjonalt webinar om evidensbasert medisin torsdag 14. desember!

 

Foto: Helsebiblioteket.no

Webinaret har tittelen «Evidence-based medicine – does the quality of the evidence impact patient care?»

Webinaret holdes av Truven, som er utgiver av oppslagsverket Micromedex. I invitasjonen til skriver de:

– Our world is experiencing an information explosion, with an estimated 14,000 medical articles published each week.  Add that to the quick, free access to information on the web, and the potential for error means quality is so important.

Register for a new webinar, which analyzes the availability and sheer quantity of healthcare information at the disposal of clinicians and the public, and in light of that, discusses the importance of a robust editorial process behind the evidence clinicians rely on, such as the process accredited by the UK’s National Institute for Health and Care Excellence (NICE). 

Webinar title: Evidence-based medicine: does the quality of the evidence impact patient care?

Date: Thursday 14th December

Duration: 30 minutes

Time: 06:00 UTC or 15:00 UTC

After the webinar there will also be a recorded session available and we will make sure to forward you a link that you can share.

 

Antidotdatabasen gir oversikt over lagre i hele Norge

I en akuttsituasjon kan en trenge mer antidot enn det som finnes på eget sykehus. Alle sykehus har nå sendt inn data om sine normale antidotlagre, og du kan søke i databasen for å få oversikt over lagerholdte antidoter i hele landet.

Les mer på Helsebibliotekets side om forgiftninger: Antidotdatabasen gir oversikt over lagre i hele Norge

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: