Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Institute for Safe Medication Practices (ISMP) – nettside om legemiddelsikkerhet

Bilde av sykepleier i medisinrom på sykehuspost, istandgjøring og kontroll av legemiddeldoser
Foto: Helsebiblioteket.no

ISMP.org er et nettsted for fremming av trygg legemiddelbruk og forebygging av medisineringsfeil. Det lages av og for farmasøyter, sykepleiere og leger.

Ansvarlig for nettstedet ISMP.org er Institute for Safe Medication Practices (ISMP), en nonprofit-organisasjon med sete i Philadelphia, USA. De definerer  sin oppgave slik:

«To advance patient safety worldwide by empowering the healthcare community, including consumers, to prevent medication errors.

We accomplish this through our interdisciplinary efforts to:

  • Collect and analyze reports of medication-related hazardous conditions, near-misses, errors, and other adverse drug events.
  • Disseminate timely medication safety information, risk-reduction tools, and error-prevention strategies.
  • Educate the healthcare community and consumers about safe medication practices.
  • Collaborate with other patient safety organizations, educational institutions, governmental agencies and other healthcare stakeholders.
  • Advocate the adoption of safe medication standards by accrediting bodies, manufacturers, policy makers, regulatory agencies, and standards-setting organizations.
  • Conduct research to provide evidence-based safe medication practices.»

Innholdsrik nettside

Her kan du finne praktiske verktøy, rapporter, advarsler, pressemeldinger, undervisningsopplegg og mye annet.

ISMP holder egne kurs og konferanser.

Du kan også abonnere på fire ulike nyhetsbrev.

Tilpasning og oppfølging av legemiddelbehandling hos eldre

Foto: Helsebiblioteket, Håkon Harriss

Legemiddelbehandling hos eldre innebærer spesielle utfordringer. Virkningen av legemidlene kan være endret, og risikoen for bivirkninger er høy. Valg av legemidler og doser må derfor være tilpasset den enkelte, og behandlingen bør vurderes med jevne mellomrom og eventuelt justeres.

I Helsebiblioteket finnes hjelpemidler for å oppnå et godt behandlingsresultat med færrest mulig bivirkninger for den eldre pasienten:

Om valg av legemidler

START/STOPP-kriteriene

NorGeP-kriteriene

NorGeP-NH-kriteriene

Hjerte- og karsykdommer hos eldre

Okloka listan / Olämpliga läkemedel till äldre

Om tilpasning av doser

Norsk legemiddelhåndbok – Legemiddelbruk og -dosering ved nedsatt nyrefunksjon

Norsk legemiddelhåndbok – Legemiddeldosering ved sykdom i mage, tarm, lever eller hjerte, nevrologisk sykdom

Oppslagsverket UpToDate – søk på legemidlet, finn informasjon under «Dosing: Geriatric».

Oppslagsverket IBM Micromedex – søk på legemidlet, finn informasjon under «Adult dosing»

Om vurdering og justering av pågående legemiddelbehandling

Legemiddelgjennomgang – elektronisk sjekkliste, se spesielt avsnittet «Legemidler som bør unngås til pasienter over 65 år».

STOPPFrail – avmedisinering av skrøpelige eldre med begrenset forventet levetid.

Helsebibliotekets side om legemiddelgjennomgang

Mer informasjon:

«Problemlegemidler – risikable og uhensiktsmessige legemidler», foredrag av dr. Morten Finckenhagen på Primærmedisinsk uke 2014. Her gjennomgås den risikable og den uhensiktsmessige gruppen av legemidler grundig. Antikolinerge bivirkninger viser seg å være et fellestrekk for risikolegemidlene.

Artikkelen «Drug prescribing for older adults» i oppslagsverket UpToDate, spesielt avsnittet «A stepwise approach to prescribing». Artikkelen inneholder oversikter og tabeller, blant annet over antikolinerge virkninger av legemidler.

Se også Helsebibliotekets side om eldre og legemidler.

 

 

Lippincott-tidsskrifter om infeksjonssykdommer tilgjengelige igjen i Helsebiblioteket

Da oljeprisen og kronekursen falt, måtte Helsebiblioteket kutte i tidsskrifttilbudet for å spare penger. Det førte til at mange av våre beste tidsskrifter forsvant.

Nå har vi fått til et spleiselag med helseforetak og undervisningsinstitusjoner for å finansiere abonnement på disse tidsskriftene igjen. De aller fleste institusjonene ble med på spleiselaget, og det betyr at disse tidsskriftene er tilgjengelige fra 01.01.2018. For smittsomme sykdommer gjelder dette blant annet følgende tidsskrifter:

Du må være innlogget eller gjenkjent på IP-adresse for å lese disse tidsskriftene. Tilgang gjelder kun for de institusjoner som er med på å betale for avtalen.

Aktuell lenke:

Flere tidsskrifter fra Lippincott

Av Runar Eggen, Helsebiblioteket

Relevante søkeord: tidsskrifter, Helsebiblioteket, tidsskriftavtaler, avtaler, infeksjoner, infeksjonssykdommer, smittsomme sykdommer, legemidler

 

Forbereder du undervisning om legemidler? Finn illustrasjoner på Helsebiblioteket.no

Helsebibliotekets oppslagsverk inneholder illustrasjoner om legemidlers struktur og virkemåte. Her er noen kilder du kan bruke:

Om virkningsmekanismer og kjemisk struktur: Small Molecule Pathway Database og DrugBank.

Om behandling av ulike sykdomstilstander: Medline Plus – Health Topics – fra National Library of Medicine i USA. Her finnes forklaringer, illustrasjoner og videoer.

Om ulike egenskaper for legemidler, inkludert sammenligninger av legemidler innen samme gruppe: UpToDate med Lexicomp   (søk på det enkelte legemiddel, finn Graphics – Figures, Pictures i venstremargen) og IBM Micromedex med Martindale (under det enkelte legemiddel, finn Drug Consults i høyremargen).

Forbruksoversikter: Helsebibliotekets side om legemiddelepidemiologi.

Vi minner om at kilden for illustrasjoner alltid skal oppgis.

Bilder kan være beskyttet av opphavsrett.

 

 

Genterapi for blødersykdom (NEJM)

New England Journal of Medicine publiserte i desember 2017 en artikkel om genterapi for hemofili B som har fått mye oppmerksomhet. En enkelt infusjon ser ut til å kunne forebygge blødningstendens og redusere behovet for forebyggende behandling.

Les mer om dette og finn lenke til artikkelen på Helsebiblioteket.no – Genterapi for blødersykdom (NJEM).

Lippincott-tidsskrifter om legemidler tilgjengelige igjen

par som leser i parken
Avtalen gjør mange sentrale tidsskrifter tilgjengelige for Helsebibliotekets lesere. Ill.foto: Colourbox.

Da oljeprisen og kronekursen falt, måtte Helsebiblioteket kutte i tidsskrifttilbudet for å spare penger. Det førte til at mange av våre beste tidsskrifter forsvant.

Nå har vi fått til et spleiselag med helseforetak og undervisningsinstitusjoner for å finansiere abonnement på disse tidsskriftene igjen. De aller fleste institusjonene ble med på spleiselaget, og det betyr at disse tidsskriftene er tilgjengelige fra 01.01.2018. For legemiddel-feltet gjelder dette blant annet følgende tidsskrifter:

Du må være innlogget eller gjenkjent på IP-adresse for å lese disse tidsskriftene. Tilgang gjelder kun for de institusjoner som er med på å betale for avtalen.

Aktuell lenke:

Flere tidsskrifter fra Lippincott

Relevante søkeord: tidsskrifter, Helsebiblioteket, tidsskriftavtaler, avtaler, legemidler

 

«MeSH på norsk» i Helsebiblioteket – verktøy for gode søkeord og treffsikre artikkelsøk

Øverst til høyre på Helsebibliotekets startside finner du fanen «MeSH på norsk» med lenken «Forstå begrepene og gjør treffsikre søk i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk».

Verktøyet MeSH på norsk hjelper deg til enkelt og raskt å finne de autoriserte søkeordene (MeSH-hovedtermene) og bruke dem direkte i internasjonale informasjonskilder. Du kan for eksempel søke på et dagligdags ord som «menssmerter». Etter som du skriver det inn, kommer ordet Dysmenoré opp. Dette er MeSH-hovedtermen som tilsvarer «menssmerter».  Deretter kan du enkelt gjøre søk på Dysmenoré i databasene nederst på den samme siden, blant annet i PubMed, Cochrane Library og BMJ Best Practice.

MeSH (Medical Subject Headings) er et emneordsystem for biomedisin og helserelatert litteratur. MeSH brukes som emneordsregister i databaser som Medline, PubMed, SveMed+ og Cochrane Library. Hver MeSH-term har et unikt ID-nummer som kopler begrepsdefinisjon, synonymer og nærliggende begreper. Termene finnes på engelsk, men også på andre språk som MeSH er oversatt til. En stor del av MeSH-termene er oversatt til norsk, og det er derfor mulig å søke treffsikkert i internasjonale databaser ved hjelp av norske søkeord.

 

 

Hold deg faglig oppdatert med Helsebiblioteket

I oppslagsverkene og tidsskriftene i Helsebiblioteket.no kan du følge utviklingen innen medisin og legemiddelbehandling. Her er noen snarveier du kan benytte for å komme direkte til den nyeste kunnskapen:

UpToDate-tjenestene «Practice changing Updates» og «What’s New in Drug Therapy»

«Latest News» og «Black Box Warnings» på legemiddeloppslagsverket Micromedex’ startside

Effektiv medisinsk oppdatering på Helsebibliotekets side «Allmennmedisin». Dette er en oversikt over de fem-seks siste meldingene og publikasjonene fra fagtidsskrifter og helsemyndigheter.

Søketjenesten McMaster PLUS, her er det mulig å abonnere på eposttjenester innen de ulike fagfeltene.

Important updates i oppslagsverket BMJ Best Practice.

(Innlegget er revidert 13.02.2018.)

Legemiddelgjennomgang – sjekkliste med lenker til ATC-grupper i Felleskatalogen

En pasients legemiddelbehandling bør vurderes samlet og justeres med jevne mellomrom. Helsedirektoratet, Pasientsikkerhetsprogrammet og Statens legemiddelverk har utgitt en sjekkliste til bruk ved slike legemiddelgjennomganger.

På Helsebiblioteket finner du en elektronisk versjon av sjekklista med lenker til de aktuelle legemiddelgruppene og til tilsvarende preparatomtaler i Felleskatalogen.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: