Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

IMM-modellen – optimalisering av legemiddelbehandling

Bilde av sykepleier i medisinrom på sykehuspost, istandgjøring og kontroll av legemiddeldoser
Foto: Helsebiblioteket.no

IMM – Integrated Medicines Management – er et standardisert verktøy for vurdering og optimalisering. Den beskriver en systematisk prosess der målet er å oppnå maksimal helseeffekt av legemiddelbehandling.

I IMM blir pasientens legemiddel-regime kvalitetssikret ved hjelp av standardiserte metoder. Det kan skje for eksempel ved innleggelse i sykehus og når behandling skal startes eller justeres. Ved utskriving til neste nivå i helse-tjenesten sikrer man at den nødvendige informasjonen for å kunne videreføre behandlingen blir gitt.

IMM-modellen er utviklet i Nord-Irland og brukes internasjonalt, også i Norge. Du kan lese mer om den i artikkelen IMM-modellen til Norge (Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2012). Mer nyttig informasjon finnes på nettsiden til Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram – I trygge hender. Se også Helsebibliotekets side Legemiddelgjennomgang.

Cochrane Clinical Answers gir deg kunnskapsbaserte svar på kliniske spørsmål

Tjenesten Cochrane Clinical Answers (CCAs) er et oppslagsverk som gir svar på problemstillinger i klinisk praksis. Svarene baserer seg på systematiske oversikter fra Cochrane Collaboration, men er kortere og mer oppsummert.

Ved hjelp av tjenesten er kunnskapen i disse omfattende og grundige oversiktene gjort lett tilgjengelig, slik at den kan komme til nytte i den travle kliniske hverdagen.

Tjenesten er fritt tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket.no, og du finner den under Oppslagsverk.

Antiepileptika og nedtrapping

Dette er tema for en ny klinisk oversikt som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening . Oversikten Seponering av antiepileptika ved anfallsfrihet – når og hvordan? tar for seg argumenter for og mot seponering, prediktorer for anfallsresidiv, anfallskontroll etter ny behandlingsoppstart og praktiske råd.

Tidsskrift for Den norske legeforening er ett blant mer enn 3000 tidsskrifter i fulltekst du har fri tilgang til gjennom Helsebiblioteket.no.

E-læringskurs om forskrivning av vanedannende legemidler

Kurset tar opp praksisnære dilemmaer. Ill.foto: AlexRaths, iStockphoto

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har, i samarbeid med Helsekompetanse.no, utviklet et e-læringskurs i forskrivning av vanedannende legemidler.

Les mer om kurset og finn lenke til det på Helsebibliotekets blogg PsykNytt.

Legemiddelinformasjon til helsepersonell – tilgang, behov og tilrettelegging

Foto: Helsebiblioteket.no
Foto: Helsebiblioteket.no

Norsk helsepersonell har tilgang til ­legemiddelinformasjon av høy kvalitet, fra både offentlige og ikke-offentlige aktører, og fra både norske og internasjonale kilder. Likevel erfarer mange at informasjonen ikke er tilrettelagt for praktiske arbeidssituasjoner, der det er behov for raske svar. Å kunne gjøre gode litteratursøk blir derfor viktig.

Helsepersonells tilgang til legemiddelinformasjon belyses i artikkelen Legemiddelinformasjon – mange aktører og mange kilder; hvordan legge til rette for kvalitet, samordning og deling? , som nå er elektronisk tilgjengelig på http://www.farmatid.no/.

Artikkelen har tre deler:

  • Hvordan finne den gode kunnskapen?
  • Tilgjengelige kilder for legemiddelinformasjon
  • Videre utvikling

Artikkelen er den skriftlige versjonen av et foredrag som ble holdt

på Farmasidagene 2016.

 

Legemiddelbehandling ved ryggsmerter – oppdatering

Foto: Annals of Internal Medicine
Foto: Annals of Internal Medicine

Legemidler brukes ofte ved smerter i korsryggen. Det kan være smertestillende, betennelsesdempende eller muskelavslappende midler, og også beroligende midler eller antidepressiva kan være aktuelle. I en oversikt som ble publisert denne uken, Systemic pharmacologic therapies for low back pain: A systematic review, gjennomgås kunnskapsgrunnlaget for bruk av disse legemidlene. En av konklusjonene er at paracetamol er «ineffective for acute low back pain».

I tillegg til oversikten om legemiddelbehandling er det publisert en artikkel om andre typer behandling; Nonpharmacologic therapies for low back pain; a systematic review.

Oversiktene er publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, som er fritt tilgjengelig for norske brukere gjennom Helsebiblioteket.no.

På Helsebiblioteket.no kan du også finne andre kilder til kunnskap om legemiddelbehandling ved korsryggsmerter:

Korsryggsmerter – med og uten nerverotaffeksjon (Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser og Helsedirektoratet 2007)

Nakke-, ryggsmerter (Norsk legemiddelhåndbok)

Subacute and chronic low back pain: Pharmacologic and noninterventional treatment (oppslagsverket UpToDate)

Musculoskeletal low back pain (oppslagsverket BMJ Best Practice)

Diabetes 2 og forebygging av langtidskomplikasjoner – ny oversiktsartikkel

Foto: British Medical Journal
Foto: British Medical Journal

I januar 2017-utgaven av British Medical Journal (BMJ) er det en artikkel med overskrift How to prevent the microvascular complications of type 2 diabetes beyond glucose control. Dette er en «State of the art review» som tar for seg forebygging av langtidsskader i øyne, nyrer og nevrologisk funksjon som følge av mikrovaskulære komplikasjoner av diabetes type 2. Artikkelen er fritt tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket.no.

For norske retningslinjer, se Nasjonal faglig retningslinje for diabetes fra Helsedirektoratet. Se også siden Endokrinologi på Helsebiblioteket.no med oppslagsverk, veiledere, oppsummert forskning, prosedyrer og mer om diabetes type 2. Tidsskrift for den norske legeforening har en egen side med norske publikasjoner innen endokrinologi.

Ny side på Helsebiblioteket.no: Sjeldne diagnoser

helsebiblioteket-logo

En diagnose som forekommer hos færre enn en av 10 000 personer, regnes i Norge som sjelden. Det betyr at færre enn 500 personer i landet har diagnosen.

Helsebiblioteket har laget en egen side med kunnskapskilder som kan være nyttige ved disse tilstandene. Du finner den på http://www.helsebiblioteket.no/sjeldne-diagnoser.

På denne siden finner du også informasjon om legemiddelbehandling. Legemidlene som brukes ved sjeldne tilstander, kalles ofte «orphan drugs» fordi pasientgruppene er små, og det derfor ikke er mulig for produsentene å tjene inn det de har investert i forskning og utvikling. Myndighetene legger spesielt til rette for utvikling av «orphan drugs», se artikkelen Om legemidler mot sjeldne sykdommer.

 

 

McMaster: Sykelighet hos nyfødte etter eksponering for antidepressiver

Risiko for sykdom var noe forhøyet for barn av mødre som tok SSRI. Ill.foto: Colourbox.
Risiko for sykdom var noe forhøyet for barn av mødre som tok SSRI. Ill.foto: Colourbox.

En stor svensk studie publisert i Pediatrics viser økt sykelighet hos spedbarn når mødrene hadde tatt SSRIer under svangerskapet. Den absolutte risikoen for alvorlig sykdom var imidlertid lav.

Formålet med studien var å anslå hyppigheten av innleggelser på nyfødtmedisinsk avdeling, spedbarnets sykelighet og inngrep etter eksponering for antidepressiver i mors liv. Les mer «McMaster: Sykelighet hos nyfødte etter eksponering for antidepressiver»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: