Legemidler er en vesentlig del av behandlingen ved epilepsi. Behandlingen kan være livslang. På grunn av variasjoner i anfallstyper, legemiddelomsetning i kroppen, interaksjoner og andre faktorer må behandlingen tilpasses hver enkelt pasient. Bivirkninger kan også være en utfordring. Nye legemidler og gode analysemetoder har gjort det enklere å finne individualiserte og balanserte kombinasjoner av legemidler.

I denne artikkelen finner du lenker til informasjonskilder om tilpasning av legemiddelbehandling ved epilepsi.

Om virkningsmekanismen for de ulike legemidlene: Hvordan virker antiepileptika? Artikkel i Tidsskriftet (Den norske legeforening), januar 2014.

Om tilpasning av legemiddeldoser (terapeutisk legemiddelmonitorering, TDM): Felles referanseområder for antiepileptika – Artikkel i Tidsskriftet (Den norske legeforening), juni 2017.

Om legemiddelanalyser: antiepileptika på OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) eller farmakologiteamet ved SSE eller Farmakologiportalen.no.

Om individuell tilpasning: Best mulig behandling med antiepileptika for den enkelte pasient! Artikkel i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2/2015, Epilepsi og eldre, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 12/2017.

Pasientinformasjon: generelt om bruk av antiepileptika, informasjonsark om de enkelte legemidlene og e-læringskurs på nettsiden Epilepsimedisiner – antiepileptika (OUS)