helsebiblioteket-logo

En diagnose som forekommer hos færre enn en av 10 000 personer, regnes i Norge som sjelden. Det betyr at færre enn 500 personer i landet har diagnosen.

Helsebiblioteket har laget en egen side med kunnskapskilder som kan være nyttige ved disse tilstandene. Du finner den på http://www.helsebiblioteket.no/sjeldne-diagnoser.

På denne siden finner du også informasjon om legemiddelbehandling. Legemidlene som brukes ved sjeldne tilstander, kalles ofte «orphan drugs» fordi pasientgruppene er små, og det derfor ikke er mulig for produsentene å tjene inn det de har investert i forskning og utvikling. Myndighetene legger spesielt til rette for utvikling av «orphan drugs», se artikkelen Om legemidler mot sjeldne sykdommer.